Dyrevernere krever stopp i feltforsøk med rein

Dyrevernalliansen ber Forsøksdyr-forvaltningen instruere NINA til å fjerne halsbånd på alle reinsdyr og umiddelbart innstille alle feltforsøk med villrein.

Etter funn av villrein i Skarvheimen med en 14 kilos isklump på GPS-senderen (bildet) vinteren 2016, lovte NINA å sette i verk flere tiltak. Dyrevernalliansen konstaterer at tiltakene ikke har fungert. Foto: Jan Eira
Etter funn av villrein i Skarvheimen med en 14 kilos isklump på GPS-senderen (bildet) vinteren 2016, lovte NINA å sette i verk flere tiltak. Dyrevernalliansen konstaterer at tiltakene ikke har fungert. Foto: Jan Eira

Merking av villrein

Siden år 2000 er 385 villrein i Norge radiomerka.

I vinter er det 34 villrein som har radiosendere som fungerer.

I tillegg er det en del villrein som går med radiosendere som ikke virker.

Funn av store isklumper på radiomerka rein de siste ukene skapt stor debatt.

Etter flere funn de siste ukene av større isklumper på radiomerka villrein på Hardangervidda, som Nationen omtalte torsdag, krever Dyrevernalliansen at myndighetene innstiller absolutt alle feltforsøk med reinsdyr og samtidig ber Norsk institutt for naturforskning (NINA) fjerne alle halsbånd som i dag er påmontert villrein.

Vil fjerne alle halsbånd

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

8 uker for 199,-

Helg+Digital

Bestill

8 uker for 249,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

8 uker for 299,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Dyrevernalliansen forteller sannheten om landbruksdyrene