Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevernarar meiner fuglepiggar er torturreiskap

Dyrebeskyttelsen Tromsø reagerer sterkt på at fuglepiggar blir sette opp for å hindre at krykkja byggjer reir. Også naturforskarar har observert skadane slike piggar påfører fuglar.

Dyrebeskyttelsen Tromsø reagerer sterkt på at fuglepiggar blir sette opp for å hindre at krykkja byggjer reir. Også naturforskarar har observert skadane slike piggar påfører fuglar. Illustrasjonsfoto: Kjell Åsmund Sunde/ NPK
Dyrebeskyttelsen Tromsø reagerer sterkt på at fuglepiggar blir sette opp for å hindre at krykkja byggjer reir. Også naturforskarar har observert skadane slike piggar påfører fuglar. Illustrasjonsfoto: Kjell Åsmund Sunde/ NPK

– Eg forstår ikkje korleis nokon kan setje opp torturinstrument, seier Therese Simonsen Rye, styreleiar i Dyrebeskyttelsen Norge i Tromsø til NRK.

Ho reagerer sterkt på at stadig fleire har sett opp fuglepiggar på bygg for å hindre dei raudlista krykkjene i byen å hekke, eller å komme seg til hekkeplassen sin.

Annonse

Trass i at det blir sett opp fuglepiggar prøver krykkjene å dra tilbake til dei gamle hekkeplassane sine og nokre gonger klarer fuglen også å bygge reir.

Det fortel forskar ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Tone Kristin Reiertsen til NRK.

– Krykkja er veldig trufast til hekkeplassane sin. Dei lever lenge og bruker same reirplass år etter år, seier Reiertsen.

– Vi har observert fuglar som har stukke venger, bein og kroppen sin på piggane. Vi har også sett døde krykkjer, seier ho.

Neste artikkel

Mattilsynet opphever portforbudet for tamfugl