Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dom i ulvesak faller i april

Dommen i ulvesaken som har gått for Høyesterett, ventes i slutten av april. Striden står om lisensfelling av ulv.

Saken gikk i Oslo tingrett i april 2018. Generalsekretær i  naturvernorganisasjonen WWF, Bård Vegard Solhjell, Ingrid Lomelde og Marte Conradi. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Saken gikk i Oslo tingrett i april 2018. Generalsekretær i naturvernorganisasjonen WWF, Bård Vegard Solhjell, Ingrid Lomelde og Marte Conradi. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

WWF Verdens naturfond gikk høsten 2017 til søksmål mot staten med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. De peker på at ulven er totalfredet og står oppført som kritisk truet på den norske rødlisten, med ekstremt høy risiko for å dø ut.

Begge parter anket dommen i Borgarting lagmannsrett der WWF fikk medhold i to av tre vedtak om felling. Lagmannsretten mente at vedtakene fra desember 2017 og februar 2018 om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-revirene og felling av tre ulvevalper i de samme revirene var ugyldige. Men streifvedtaket fra 1. desember 2017 er gyldig, fastslo lagmannsretten.

Annonse

Høyesterett har brukt fem dager på å behandle saken. Dommen er ventet i slutten av april, ifølge en pressemelding fra WWF.

Partene som møttes i retten, var Staten ved Klima- og miljødepartementet, som har partshjelp av Norges Bondelag, Norskog, Norges Skogeierforbund og Utmarkskommunenes Sammenslutning, og motparten WWF Verdens naturfond.

©NTB

Neste artikkel

Rovdyrforliket ligger fast for regjeringa – vil effektivisere skyting av rovdyr