Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dobling i antall anmeldelser for ulovlig snøskuterkjøring

– Dette er miljøkriminalitet av betydelig omfang, og utviklingen er urovekkende, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Her ser man spor etter ulovlig snøskuterkjøring i Rindal i Trøndelag fra tidligere i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Her ser man spor etter ulovlig snøskuterkjøring i Rindal i Trøndelag fra tidligere i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO

I fjorårets sesong ble 53 tilfeller av ulovlig skuterkjøring anmeldt, og i løpet av årets sesong har det steget til 108 anmeldelser.

Det skriver Miljødirektoratet på egne nettsider.

Anmeldelsene er fordelt over hele landet, men flest er likevel å finne i Trøndelag, Agder, Telemark og Vestland samt de nordligste fylkene.

– Doblingen i antall anmeldelser skjer på tross av at vi har gjennomført færre kontroller enn i fjor på grunn av koronasituasjonen. Dette er miljøkriminalitet av betydelig omfang, og utviklingen er urovekkende, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Anmeldelser fordelt på fylke

Nordland: 12

Viken: 1

Innlandet: 4

Vestfold og Telemark: 5

Trøndelag: 11

Agder: 5

Vestland: 14

Troms og Finnmark: 56

Kan påvirke arter

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som er ute i felt. De har myndighet til å stoppe snøskutere og sjekke både førerkort og at føreren har med nødvendige dokumenter. I tillegg har førere plikt til å la seg kontrollere.

En trend Miljødirektoratet har sett de senere årene, er at flere skuterkjørere stikker av fra kontroll, forteller Hambro.

– Enkelte steder i landet er det etablert lokale miljøer som åpenbart vet at de handler ulovlig, og som bevisst unndrar seg kontroll. Dette har pågått over flere år og kan ikke karakteriseres som engangstilfeller eller ubevisste handlinger. Vi har ingen andre deler av vår oppsynsvirksomhet hvor vi ser lignende aksept for å opptre ulovlig, sier Hambro.

Miljødirektoratet viser til regjeringens stortingsmelding om miljøkriminalitet som kom i april, og at ulovlig motorferdsel er trukket fram som noe som kan få betydning for muligheten til å nå nasjonale mål knyttet til naturmangfold og friluftsliv.

– Man kommer lengre inn i urørte naturområder med snøskuter enn til fots, noe som betyr at det blir færre steder igjen der vilt får leve uforstyrret. Dette er spesielt alvorlig på våren, som er yngletid og dermed den mest sårbare perioden for mange arter, sier Hambro.

– Enkelte steder i landet er det etablert lokale miljøer som åpenbart vet at de handler ulovlig, og som bevisst unndrar seg kontroll, sier Ellen Hambro. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
– Enkelte steder i landet er det etablert lokale miljøer som åpenbart vet at de handler ulovlig, og som bevisst unndrar seg kontroll, sier Ellen Hambro. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Privatpersoner tipser

Flesteparten av tipsene SNO får om ulovlig skuterkjøring, kommer fra privatpersoner. Ifølge Miljødirektoratet får SNO tips ukentlig i løpet av sesongen.

– Selv om motorferdsel i utmark er et polarisert felt, må vi ikke glemme at de fleste ønsker bedre kontroll med ulovlig snøskuterkjøring, sier Hambro.

Direktoratet minner om at det kun er lov å bruke snøskuter og andre kjøretøy i naturen når tillatelsene er i orden, ved nyttekjøring eller kjøring i løyper som kommunene har fastlagt.

Neste artikkel

Akuttutslipp av gjødsel i elver og bekker skader fisk og bunndyr