Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DNT flytter hytter i Rondane for å gi villreinen mer plass

Årets jule- og nyttårsgave til glade vandrere på ski eller til fots er en splitter ny DNT-hytte i Rondane. Den gamle DNT-hytta i området var en trussel for villreinen, og skal nå flyttes på museum.

Flytta hytta: Årets jule- og nyttårsgave til glade vandrere på ski eller til fots er den splitter ny DNT-hytte Veslefjellbua (bildet) i Rondane. Her fra åpninga. Den gamle DNT-hytta i området var en trussel for villreinen, og skal nå flyttes på museum. Foto: DNT
Flytta hytta: Årets jule- og nyttårsgave til glade vandrere på ski eller til fots er den splitter ny DNT-hytte Veslefjellbua (bildet) i Rondane. Her fra åpninga. Den gamle DNT-hytta i området var en trussel for villreinen, og skal nå flyttes på museum. Foto: DNT

– For å gi villreinen bedre levekår erstatter DNT selvbetjeningshytta

Gråhøgdbu i Rondane med Veslefjellbua. Vi hadde nylig, etter omfattende dugnad, åpning av Veslefjellbua – som allerede er blitt et kjempefint og populært alternativ for turglade folk på ski eller til fots, sier eiendomssjef og driftsansvarlig i DNT Oslo og Omegn, Jan Erik Reiten, til Nationen.

For å gi villreinen bedre levekår erstatter DNT hytta Gråhøgdbu i Rondane med Veslefjellbua.

Jan Erik Reiten, eiendomssjef og driftsansvarlig i DNT Oslo og Omegn

Han opplyser at bygging av den nye DNT-hytta på Venabufjellet har kostet rundt 4,2 millioner kroner.

Ny hytte til 4,2 millioner

– Vi har fått 2,3 millioner i støtte fra Oppland fylkeskommune. En tredel av kostnadene kommer fra spillemidler og resten fra DNT-fond til finansiering av selvbetjeningshytter, sier Reiten som også er leder av avdeling hytter og ruter i DNT Oslo og Omegn som står bak bygginga av den nye DNT-hytta i Rondane.

Dugnad før åpning: DNT hadde nylig, etter omfattende dugnad, åpning av Veslefjellbua (bildet) – som allerede er blitt et kjempefint og populært alternativ for turglade folk på ski eller til fots i Rondane. Foto: DNT
Dugnad før åpning: DNT hadde nylig, etter omfattende dugnad, åpning av Veslefjellbua (bildet) – som allerede er blitt et kjempefint og populært alternativ for turglade folk på ski eller til fots i Rondane. Foto: DNT

Det har vært stor interesse rundt den nye DNT-hytta som ble åpnet for få uker siden.

– Veslefjellbua er allerede brukt av mange turfolk – og er blitt et populært turmål for både små og store friluftsfolk, sier Reiten.

Nyttår på enkle hytter

Den nye DNT-anlegget på Venabufjellet i Rondane består av to hytter – hver på 75 kvadratmeter – og med eget rom for dem som har med hund på fjellturen.

– Veslefjellbua har 17 rene sengeplasser. I tillegg er det plass til mange personer på madrasser og sofaer. Selvbetjeningshyttene våre blir stadig mer populære – og antall overnattinger øker jevnt år for år. En trend som er i stor vekst er det økende antallet friluftsfolk legger nyttårsfeiringa si til nettopp selvbetjeningshyttene våre i fjellet, sier Reiten.

Eiendomssjef og driftsansvarlig i DNT Oslo og Omegn, Jan Erik Reiten. Foto: DNT
Eiendomssjef og driftsansvarlig i DNT Oslo og Omegn, Jan Erik Reiten. Foto: DNT

Fritidsbygg truer

Nylig presenterte Nationen ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at det per 1. januar 2019 er registrert til sammen 6293 fritidsbygg i fjellområder som er definert som spesielt viktige villreinområder. 123 av disse hyttene er bygd de siste fem årene.

– Stadig flere hytter i unike villreinområder bekymrer forskere som blant annet frykter at byggingen bidrar til å splitte opp villreinens leveområder i enda større grad, sier seniorforsker i NINA, Vegard Gundersen, til Nationen.

Vegard Gundersen, seniorforsker i NINA. Foto: NINA
Vegard Gundersen, seniorforsker i NINA. Foto: NINA

Mange hytte- og infrastrukturutbygginger i blant annet Rondane har ført til at villreinen også der er under press. Siden 2009 har Norsk institutt for naturforskning (NINA) hatt et prosjekt der de har GPS-merket villrein i Rondane for å få mer informasjon om trekkruter og arealbruk. NINAs prosjekt viser blant annet at fylkesvei 27 over Venabygsdfjellet er et av de største hindrene for villreinens sørlige trekk.

Stor satsing: Bygging av den nye DNT-hytta Veslefjellbua på Venabufjellet har kostet rundt 4,2 millioner kroner. Her fra interiør i stua på den den nye selvbetjeningshytta i Rondane. Foto: DNT
Stor satsing: Bygging av den nye DNT-hytta Veslefjellbua på Venabufjellet har kostet rundt 4,2 millioner kroner. Her fra interiør i stua på den den nye selvbetjeningshytta i Rondane. Foto: DNT

Flytta hytta

Gundersen påpeker at det ikke er DNT som er direkte skyld i at situasjonen er prekært dårlig i denne delen av Rondane.

– Her er det veien som er problemet, men så kommer Gråhøgdbu i tillegg og skaper trafikk. Da er det gjerne lettere å flytte en DNT-hytte enn en vei eller en demning som vi ser i andre tilfeller. Ideelt sett ville nok DNT latt Gråhøgdbu stå. Her må vi derfor heller tenke helhetlige løsninger; som stoppforbud på veien vinterstid og flytting av hytta, sier Gundersen.

– Villreinproblematikken er viktig i Rondane generelt sett – og det angår oss og mange andre. Det er bra at vi i DNT kan bidra til å bedre levevilkårene for villreinen, samtidig som vi kan opprettholde et godt tilbud til turgåerne, sier Reiten.

Snart borte: Av hensyn til villreinen i området, skal denne DNT-hytta, Gråhøgdbu i Rondane, snart deles i to og flyttes med helikopter til museet Maihaugen på Lillehammer. Foto: Marius Dalseg Sætre
Snart borte: Av hensyn til villreinen i området, skal denne DNT-hytta, Gråhøgdbu i Rondane, snart deles i to og flyttes med helikopter til museet Maihaugen på Lillehammer. Foto: Marius Dalseg Sætre
Annonse

Gråhøgdbu på museum

Han opplyser at den tradisjonsrike Gråhøgdbua nå blir låst for godt 1. januar 2020.

– Senere skal hytta deles i to og fraktes med helikopter til Maihaugen på Lillehammer. Her skal Gråhøgdbu bli en del av friluftsmuseets presentasjon av ulike typer hytter som har preget fjellheimen vår de siste to til tre generasjonene, sier Reiten.

Merkingen på stiene og de stikka skiløypene i høyfjellet – som i dag går til Gråhøgdbu – tas også vekk.

– Med redusert ferdsel i de sentrale fjellområdene legges det til rette for at villreinen skal kunne bruke områdene mer enn i dag, sier Reiten.

Han tror den nye DNT-hytta, som ligger i Ringebu kommune også når et litt annet publikum.

Møter sperrer: Veier, stier og hytter skaper en del sperrer for villreinen i Rondane. Nå skal DNT-hytte, stier og skilt inne på vidda fjernes for å gi mer plass til villreinen og flokkenes trekkruter. Foto: Arne Nyaas
Møter sperrer: Veier, stier og hytter skaper en del sperrer for villreinen i Rondane. Nå skal DNT-hytte, stier og skilt inne på vidda fjernes for å gi mer plass til villreinen og flokkenes trekkruter. Foto: Arne Nyaas

Populær blant barnefamilier

– Den ligger en knapp kilometer fra bilvei og parkering. Det vil være en hytte som er lett å bruke for dem som ikke kan gå så langt på tur, men likevel ønsker å bruke DNTs tilbud. Jeg vil tro den blir veldig populær også blant barnefamilier. Veslefjellbua ligger også tett inntil Troll-løypa som vinterstid går fra Rondane til Lillehammer, sier Reiten.

Vegard Gundersen tror hytte-flyttinga til DNT er en løsning som gagner alle parter.

En vinn-vinn-situasjon for alle. DNT får også større spillerom når hytta blir flytta ut til randsonen av villreinterrenget.

Vegard Gundersen, seniorforsker i NINA

– En vinn-vinn-situasjon for alle. Nå får DNT også et større spillerom når hytta blir flytta ut til randsonen av villreinterrenget, sier han.

Jon Halvor Midtmageli var ansvarlig for regional villreinsplan i Oppland fylkeskommune til han tok over vervet som ordfører i Øyer kommune etter valget i høst.

Plass til mange: Veslefjellbua har 17 rene sengeplasser. I tillegg er det plass til mange personer på madrasser og sofaer. Foto: DNT
Plass til mange: Veslefjellbua har 17 rene sengeplasser. I tillegg er det plass til mange personer på madrasser og sofaer. Foto: DNT

– Gladsak for hele regionen

– Vi er veldig fornøyde med flytteprosessen og den nye DNT-hytta. Dette er en sak som har blitt arbeidet med i mange år – fram til en veldig god løsning. En gladsak for både villreinen, DNT og regionen, sier Midtmageli til Nationen.

– DNT har i lang tid har hatt en trussel om å måtte flytte hengende over seg. Noe som trolig også har preget driften av Gråhøgdbua. Nå får de en toppmoderne hytte med veldig fin beliggenhet, legger han til.

Midtmageli opplyser at også fylkeskommunen har bidratt med midler i prosessen med å flytte både hytte og turstier i området.

Den nye Sp-ordføreren i Øyer er glad for at vinter og snø er tilbake mot slutten av desember. Han gleder seg stort til skiturer innom Veslefjellbua og andre hytter og ruter både på Venabygdsfjellet og Øyerfjellet i ukene framover.

Nyttår i høyfjellet: Svært mange grupper drar til fjells i romjula for å feire nyttår på ei selvbetjeningshytte i høyfjellet. Her magisk nyttårsstemning på vei inn mot Gråhøgdbu i Rondane. Foto: Marius Dalseg Sætre
Nyttår i høyfjellet: Svært mange grupper drar til fjells i romjula for å feire nyttår på ei selvbetjeningshytte i høyfjellet. Her magisk nyttårsstemning på vei inn mot Gråhøgdbu i Rondane. Foto: Marius Dalseg Sætre

– Endelig i mål

– Det nye DNT-hytta på Venabygdsfjellet blir et fint tilbud til alle friluftsfrelste som bor i Gudbrandsdalen – og alle som kommer på besøk til regionen vår, sier Midtmageli.

Erik Winther har vært involvert i Ringebu fjellstyre siden 1970 – og erkjenner at åpningen av den nye DNT-hytta på tampen av 2019 er en stor hendelse for han.

– Jeg har fulgt villreinstammen siden 1970 og flytting av Gråhøgdbu har vært diskutert mange ganger siden da. Saka ble tatt opp med DNT helt tilbake i 1976. Nå er vi endelig i mål. Det er en historisk milepæl at vi nå har løst dette i forhold til konflikten som ligger til menneskelig bruk av et område med villrein, sier Winther, som også har vært ordfører i Ringebu i flere perioder.

Winther har også fulgt utviklingen av villreinstammene i Rondane svært tett i mange år som fjelloppsynsmann midt i Gudbrandsdalen.

Skal fjernes: Stier og skilt sentralt i villreinens trekkruter på viddene i Rondane skal fjernes når DNT hytta Gråhøgdbu stenges helt i starten av 2020 og flyttes.  Foto: Marius Dalseg Sætre
Skal fjernes: Stier og skilt sentralt i villreinens trekkruter på viddene i Rondane skal fjernes når DNT hytta Gråhøgdbu stenges helt i starten av 2020 og flyttes. Foto: Marius Dalseg Sætre

Neste artikkel

Interessen for kjøttauksjoner har aldri vært større