Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Distriktene skal lynlades – nord først ut

80 prosent av elbilistene har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse. Nå satser myndighetene på lynlading i distriktene.

Lynladejubel i nord: Tesla-eier Finn Helge Lunde i Finnmark jubler over at det kommer lynladere i fylket. –Da blir det mye lettere å dra på langturer ut fra Kirkenes hvor jeg bor, sier han. Foto: Privat
Lynladejubel i nord: Tesla-eier Finn Helge Lunde i Finnmark jubler over at det kommer lynladere i fylket. –Da blir det mye lettere å dra på langturer ut fra Kirkenes hvor jeg bor, sier han. Foto: Privat

– For første gang satser Enova på å gi støtte til å bygge lynladere langs veinettet i distriktene. Vi starter med støtte til bygging av lynladere i Finnmark og Nord-Troms, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova til Nationen.

I dag finnes rundt 1700 hurtigladere langs norske veier, men bare et fåtall lynladere – blant annet på strekningen Oslo–Stavanger.

Finnmark og Nord-Troms er i en særstilling med både kalde vintre og lange avstander. Derfor stiller vi krav om lynlading langs transportkorridorene her.

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova

– Hurtigladere er ladere med en effekt på 50 kW eller mer, mens lynladere har minimum 150 kW, sier Nakstad.

På lynladere kan det lades på opptil 350 kW. Det er rundt sju ganger raskere enn hurtigladere.

Nakstad viser til at lynladermarkedet er i rask utvikling, drevet ikke minst av nye, større elbilmodeller med økt batterikapasitet og høyere energibruk.

Krav om lynlading

– Samtidig vet vi at vinterkulda både begrenser ladehastigheten og øker energibruken ytterligere. Nord-Troms og Finnmark er i en særstilling med både kalde vintre og lange avstander. Derfor stiller vi der også krav om lynlading langs transportkorridorene, sier Nakstad.

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Foto: Enova
Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Foto: Enova

Enova lanserer i disse dager en konkurranse om områdeutbygginger av ladeinfrastruktur for elbil. I første utlysingsrunde vil Enova for første gang støtte en kombinasjon av lynladere og hurtigladere i Finnmark og Nord-Troms.

– Elbilen må bli et reelt alternativ for flere – både for husholdninger og bedrifter. For mange spiller tilgang på hurtiglading en viktig rolle. Med dette støttetilbudet skal vi bidra til å skape et bærekraftig lademarked, slik at det på sikt blir lønnsomt å bygge ut hurtig- og lynladere også i områder hvor det ennå er behov for offentlig støtte, sier Nakstad.

Starter med 17 lynladere

Første runde av konkurransen tar for seg Finnmark og Nord-Troms, hvor Enova ønsker å legge til rette for at det bygges et robust og framtidsrettet ladenettverk. Her støtter de bygging av 17 lynladere og 35 hurtigladere.

– Vi stiller krav om bygging av 35 hurtigladere og 17 lynladere fordelt på i alt 26 steder. I dag er det et fåtall hurtigladere og ingen lynladere i denne regionen, så dette blir et betydelig løft for elbilsatsingen i nord, sier Nakstad.

68,5 millioner i ladestøtte

For 230 hurtigladerne langs hovedfartsårene er det så langt gitt 50,5 millioner kroner i støtte fra Enova. I tillegg har Enova gitt 18 millioner i kroner i støtte til 100 hurtigladerne gjennom et eget distriktstilbud.

– Hvilken sum vi kommer til å bruke i denne runden vil avhenge av tilbudene vi får inn. Konkurransen fungerer slik at aktørene kommer med et tilbud om hva de behøver av støtte for å bygge ut innenfor minimumskravene vi har stilt. Så er det den som søker om lavest støttesum som innvilges støtte. I prinsippet kan vi støtte inntil 100 prosent av investeringskostnadene – men det er altså konkurransen som vil styre hvor stort støttebehovet blir i praksis, sier Nakstad.

Elbiljubel i Finnmark

Han opplyser at Enova kommer til å fortsette med konkurranser også i andre områder i 2019 og 2020.

– Hvorvidt det da blir lynladere eller hurtigladere eller en kombinasjon må vi komme tilbake til, sier Nakstad.

I Finnmark jubler elbilistene over at deres område blir det aller første der det bygges lynladere med støtte fra Enova.

Kun én ladestasjon:  – Per nå er det kun én ladestasjon i Finnmark, satt opp av Varanger Kraft – og den er lokalisert i Kirkenes, sier Tesla-eier Finn Helge Lunde (bildet). Foto: Privat
Kun én ladestasjon: – Per nå er det kun én ladestasjon i Finnmark, satt opp av Varanger Kraft – og den er lokalisert i Kirkenes, sier Tesla-eier Finn Helge Lunde (bildet). Foto: Privat

– Tilbudet om lynladere vil gjøre det mye enklere å bruke elbil over hele Finnmark, sier elbileier Finn Helge Lunde i Kirkenes til Nationen.

Annonse

Lunde sier elbilfolket helt i nord lenge har etterlyst nye grep for å få bygget hurtigladeinfrastruktur.

– Per nå er det kun én ladestasjon i Finnmark, satt opp av Varanger Kraft, og den er lokalisert i Kirkenes. Det er 626 kilometer unna den neste laderen, Teslas supercharger i Sørkjosen, Nord-Troms. En rekke lynladere på plass langs veiene i nord vil utvilsomt sette full fart i elbilsalget også i Finnmark og Troms, sier Lunde.

– Trenger 8000 nye ladere

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening sier den nye satsingen på lynladere i distriktene kommer i grevens tid–og at behovet for raskere elbillading er skrikende:

– I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en større undersøkelse om hurtiglading der 2645 elbilister deltok. Her kommer det fram at 80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, sier Bu til Nationen.

Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler.

80 prosent av elbilistene har opplevd at hurtigladeren ikke virker. 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

– I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget. Skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading. Dette krever minst 8000 nye hurtigladere innen 2025, sier Bu.

På høy tid: – 80 prosent av elbilistene har opplevd at hurtigladeren ikke virker. 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, sier generalsekretær Christina Bu (bildet) i Norsk elbilforening. Foto: Elbilforeningen
På høy tid: – 80 prosent av elbilistene har opplevd at hurtigladeren ikke virker. 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, sier generalsekretær Christina Bu (bildet) i Norsk elbilforening. Foto: Elbilforeningen

Circle K tar også lynladegrep

Hun mener også satsing på lynladere i distriktene vil være et svært viktig bidrag for å få flere bilister over på elbiler.

– Rett før påske åpnet Norges første langdistansekorridor for lynladere mellom Stavanger og Oslo. Den offisielle åpningen skjedde ved Circle K på Ringdalskogen utenfor Larvik i Vestfold. Dette er en av de tre strategiske plasserte ladestasjonene i strekningen mellom Oslo og Stavanger, sier Bu.

Fakta

Lynlading av elbiler

Hurtigladere er ladere med en effekt på 50 kW eller mer, mens lynladere er minimum 150 kW.

I dag finnes rundt 1700 hurtigladere langs norske veier, men bare et fåtall lynladere – blant annet på strekningen Oslo–Stavanger.

For første gang satser Enova på å gi støtte til å bygge lynladere langs veinettet i distriktene.

Først ute er Finnmark og Nord-Troms som får 17 lynladere og 35 hurtigladere.

Lynladermarkedet er i rask utvikling, drevet av nye, større elbilmodeller med økt batterikapasitet og høyere energibruk.

I dag er det 50 kW på hurtigladestasjoner. På lynladere kan det lades på opptil 350 kW. Det er rundt sju ganger raskere enn hurtigladere.

KILDER: ENOVA, NORSK ELBILFORENING OG IONITY

Dette er den første langdistansekorridoren med lynlading i Norge. Selskapet Ionity og Cirkle samarbeider om de nye ladestasjonene – som også er de første som støtter opp til 350 kW lading.

Skandinaviasjef for Circle K i Norge, Hans-Olav Høidahl, sier Norge er et globalt laboratorium for Circle K når det gjelder elektrifisering.

– Ikke kun et byfenomen

– Åpningen av den første langdistansekorridoren med lynladere er også et viktig steg for å gjøre det enklere for elbilister å dra på langturer, sier Høidahl.

På åpningen på Ringdalskogen opplyste Circle K at de nå begynner å merke elbilenes økte popularitet i salgstallene for både bensin og diesel.

Hittil har Ionity i samarbeid med Circle K bygd seks ladestasjoner i Norge, og fem nye er under etablering.

– Endringen i transport skjer nå. Vi skal gi frihet og fleksibilitet til elbileiere. Elbilen skal ikke være et byfenomen for korte avstander, sa Marcus Groll, Chief Operating Officer i Ionity, under åpningen av på Ringdalskogen av Norges første lynladekorridor.

Selskapet Ionity ble stiftet i 2017 av bilprodusentene, Mercedes, BMW, Ford, Volkswagen (Audi, VW og Porsche) og Daimler.

– Målet er å etablere 400 lynladestasjoner spredt over hovedveinettet i Europa med betydelig raskere lading enn dagens hurtigladere. Det er et mål for Ionity å bygge flere lynladere i Europa, for at elbilister kan ha komfortable langdistanse-turer, sier Groll.

Neste artikkel

Det blir ingen meieristreik – partene kom til enighet i natt