Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kyllingkjøtt gjorde over tusen dansker ble syke i fjor

Tilfellene av smitte økte med nesten 20 prosent.

Om lag en tredjeldel av fjorårets sykdomstilfeller av bakterien i Danmark, kan knyttes til kyllingskjøtt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / NPK
Om lag en tredjeldel av fjorårets sykdomstilfeller av bakterien i Danmark, kan knyttes til kyllingskjøtt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / NPK

En av hovedårsakene til at det ble registrert 5389 sykdomstilfeller av bakterien campylobacter i Danmark i fjor, er kyllingkjøtt. Det skriver den danske avisen Effektivt Landbrug.

Campylobacter er den samme bakterien som ble funnet i drikkevannet i Askøy der flere titalls ble lagt inn på sykehus. Ifølge Helsenorge kan den gi diaré og magesmerter.

Om økningen på nesten 20 prosent i Danmark, skriver DTU Fødevareinstituttet følgende:

– Den store økningen i tilfeller av campylobacter skyldes blant annet et usedvanlig stor utbrudd relatert til dansk kyllingkjøtt. Kyllingkjøtt var også kilden i fem andre utbrudd.

Annonse

Nesten en tredjedel av alle pasientene som ble syke i fjor, kan knyttes til kyllingkjøtt, skriver de.

– Vi er overrasket over at analyser av pasientprøver har vist at campylobacter-tilfellene i større grad er en del av utbrudd som kan spores tilbake til samme matkilde, og at de fleste av disse kan tilskrives kylling, sier seksjonsleder Eva Møller Nielsen ved Statens Serum Institut til avisa, og legger til:

– Denne kunnskapen gir nye muligheter for å forhindre smitte i Danmark.

Som følge av alle sykdomstilfellene, har industrien nå iverksatt flere initiativer for å redusere forekomsten av campylobacter i matproduksjonen, skriver Effektivt Landbrug.

I 2001 startet Norge en omfattende handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling. Det ble tatt prøver av kyllingene like før slakting og ved funn av Campylobacter ble kjøttet produktene fryst eller varmebehandlet for å fjerne smitten før salg, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Handlingsplanen har gitt gode resultater. Forekomsten av Campylobacter i kyllingprodukter er redusert og under 10 prosent av norske slaktekyllingbesetninger er nå bærere av bakterien.

Neste artikkel

Stadig flere klekker ut butikkegg – professor advarer