Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjåk Almenning er Norges største private eiendom

Skjåk Almenning dekker et landareal på rundt to millioner mål og er eid av rundt 200 gårdsbruk.

Bruksretten på Norges største privateide eiendom, Skjåk Almenning, omfatter i praksis rett til å bruke almenninga til for eksempel ved, beite eller seter. På bildet ser du en av setrene i Skjåk Almenning. Foto: Skjåk Almenning
Bruksretten på Norges største privateide eiendom, Skjåk Almenning, omfatter i praksis rett til å bruke almenninga til for eksempel ved, beite eller seter. På bildet ser du en av setrene i Skjåk Almenning. Foto: Skjåk Almenning

Nationen har tidligere skrevet om at den private eiendommen Meraker Brug er til salgs.

Skogeiendommen, som har en markedsverdi på mer enn 1,5 milliarder kroner, har over 1,3 millioner mål og utgjør mer enn 90 prosent av Meråker kommune i Trøndelag.

Flere aviser har omtalt Meraker Brug som Norges største privateide eiendom. Dette er ikke tilfellet. Den er landets nest største private eiendom.

Skjåk Almenning er størst

Det er Skjåk Almenning som er landets største private eiendom. Almenningen dekker et landareal på i underkant av to millioner mål, og eiendommen utgjør 95 prosent av arealet i Skjåk kommune i Innlandet.

– I areal er nok Skjåk Almenning den største private eiendommen i Norge, bekrefter allmenningsstyrer og daglig leder i Skjåk Almenning, Jo Trygve Lyngved, overfor Nationen.

Almenningen er eid av rundt 200 gårdsbruk og cirka 350 bruk har bruksrett. Nær 80 prosent av arealet til Skjåk Almenning har fått vernestatus. Enten som landskapsvernområde, nasjonalpark eller naturreservat.

– Almenningen kan sammenlignes litt med et sameie der gårdbrukere eier et fellesareal med ressurser. For å si det litt enkelt er vi bare en stor gård i en større målestokk, forteller han.

Daglig leder i Skjåk Almenning, Jo Trygve Lyngved, mener at Meraker Brug må selges til en norsk eier. Foto: Skjåk Almenning
Daglig leder i Skjåk Almenning, Jo Trygve Lyngved, mener at Meraker Brug må selges til en norsk eier. Foto: Skjåk Almenning

Håper Meraker Brug forblir norsk

Lyngved spent på hva som skjer med Meraker Brug nå som det skal selges.

– Hvis de først skal selge en så stor eiendom er jeg tilhenger av at norske ressurser havner på norske hender. Jeg synes jo at allmenningsprinsippet er et fint prinsipp. Da får flere ta del i ressursene og nyte godt av det. Med lokalt eierskap får man også større tilknytning til det enn ved å ha en ekstern eier, mener han.

– Men det er ikke godt å vite hvem som har muskler til å kjøpe eiendommen, legger Lyngved til.

– Hvordan er det å forvalte en så stor eiendom som Skjåk Almenning?

– Med så mange ulike fagfelt, som fjell- og skogforvaltning og jakt og fiske, krever det naturligvis mye folk og god nok kompetanse. Som en så stor grunneier er det også mange hensyn å ta. Vi må håndtere mange interesser fortløpende, forklarer allmenningsstyreren.

De største grunneierne i Norge

Mens Skjåk Almenning og Meraker Brug er Norges to største privateide eiendommer, er Oppdal Bygdealmenning i Oppdal kommune i Trøndelag tredje størst. Eiendommen er på rundt 1,16 millioner mål, og så godt som alt av arealet ligger ovenfor skoggrensa.

Værdalsbruket i Verdal kommune i Trøndelag er den fjerde største private eiendommen i landet. Skog- og fjelleiendommen er på rundt 900.000 mål, og utgjør 58 prosent av Verdals areal.

Videre på listen finner vi eiendoms- og kapitalforvaltningsselskapet Ulvig Kiær. Selskapet forvalter 700.000 mål skog og fjell i kommunene Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran i Trøndelag.

Neste artikkel

Felleskjøpet står fast på riving: – Siloane har langt høgare verdi nå