Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den genetisk viktige ulven er flyttet til Østfold

Den genetiske viktige ulven og maken dens er flyttet til Trøsken mellom Sarpsborg og Våler.

Tispa og hannen fra Deisjø-reviret ble flyttet søndag. Foto: Klima- og miljødepartementet
Tispa og hannen fra Deisjø-reviret ble flyttet søndag. Foto: Klima- og miljødepartementet

Elgå-ulven og maken ble søndag lokalisert, bedøvet og flyttet bort fra reviret i Deisjø. Nå er paret flyttet til Trøsken mellom Sarpsborg og Våler i Østfold.

– Etter en totalvurdering falt vi ned på dette området. Her er store skogsområder og god avstand til reviret de er flyttet fra, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Han forteller til Nationen at området der er snakk om er sør for E18 og Vest for Glomma. Det sist kjente ulvereviret i samme område er det som ble kalt for Hobøl-reviret.

– At de blir i akkurat dette området er det nok ikke stor sjanse for. Vi har begrenset erfaring med flytting av ulver i Norge, og i de tilfellene vi har det er det knyttet til enkeltulver. Det har ikke tidligere vært flyttet par. Sjansen er nok like stor for at også disse finner seg et annet område.

Han forteller at de ikke har vært i kontakt med lokale bondelag om flyttingen.

Skog i ulvesonen

Flere områder ble sett på som aktuelle, og fire faktorer ble lagt vekt på i valget til område.

*Tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting

*Fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong

*Avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge

*Avstand tilbake til Deisjøen-reviret, og om det finnes vandringshinder som kan forsinke/forhindre tilbake vandring.

Trøsken er et område som består av mye skog. Området ligger innenfor forvaltningsområdet for ulv, også kalt ulvesonen.

Annonse

Mente flyttingen var vellykket

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) uttalte søndag at flyttingen var vellykket.

– Jeg vil gi en stor honnør til SNO. Det her er det ingen andre som klarer å gjøre. Du må komme veldig tett innpå ville dyr og bedøve på veldig nært hold. Vi har hatt de beste pilotene og skytterne i sving i dag. De kan terrenget og jobben, og det klarte de, sa Rotevatn til Nationen søndag ettermiddag.

Årsaken til flyttingen er at myndighetene vil unngå at Elgå-ulven, som anses som genetisk viktig, blir skutt under lisensjakten.

Den skandinaviske ulvestammen er preget av innavl, og Elgå-ulven, som antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, blir betegnet som genetisk viktig fordi den kan tilføre nye gener til den skandinaviske bestanden.

Ulvene vil nå bli fulgt videre av Miljødirektoratet.

– Det pågår ordinær overvåking av ulv i hele landet, og spesielt i ulvesonen og områder vi har kjente revir. Disse følges opp via sporing på snø og DNA. I tillegg vil vi ha en tilleggsinfo fra disse to ulvene, fordi vi også kan følge de ved hjelp av GPS-halsbånd, slik at vi kjenner deres bevegelser, sier Vangen i direktoratet.

Senterpartiet reagerer på valg av område

Blant dem som reagerer på valg av område å slippe ulven i er Senterpartiets stortingsrepresentant for Østfold, Ole André Myhrvold. Han mener ulvetrykket i Østfold allerede er så stort at det blir feil å plassere paret i området.

– Hvordan vurderer ministeren prinsippet om byrdefordeling i denne saken? Det er minst fire revirer i fylket eller i tilstøtende områder, og dette kommer til å ramme på mange måter.

Han reagerer også på at det er forventer om at ulveparet vil flytte seg fra områder.

– Det minner om dyrehagelogikk, hvor man flytter ulv fra innhegning til innhegning, med visshet om at den kommer til å rømme. Hvis dette blir tilfellet må den flyttes nok en gang, og det er en ressursbruk Stortinget ikke kan stille seg bak.

Han viser til at ulverevirene i Østmarka, Aurksog og Skillingmark alle berører Østfold.

– Det hevedes at dette paret er genetisk viktig, og at resten av ulvestammen bærer preg av innavl. Det må få den konsekvensen at rovviltnemndene må kunne øke uttak av annen ulv i nærheten, for å få ned flokken med innavl.

Neste artikkel

Bålaksjon mot rovdyrpolitikken: Lokallagsleiar fryktar beitesesongen blir dramatisk