Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil bruke 1,1 millioner kroner på ekstern gransking av Mattilsynet

Landbruks- og matdepartementet har utlyst den eksterne granskingen av Mattilsynet. Granskingen har fått en øvre kostnadsramme på 1,1 millioner kroner.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har bedt om at det gjennomførest en ekstern gransking av Mattilsynet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har bedt om at det gjennomførest en ekstern gransking av Mattilsynet. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Landbruks- og matdepartementet har i dag utlyst et oppdrag om gransking av Mattilsynet. Oppdraget er en oppfølging av Stortingets vedtak 19. juni 2019 om å be regjeringen om å iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor, skriver Landbruksdepartementet på sine nettsider.

Den eksterne granskingen kommer som følge av at Per Olaf Lauvås, NRK og Stavanger Aftenblad avslørte at Mattilsynet i fjor leverte en feilaktig tilsynsrapport etter et tilsyn på gården til Lauvås i Rogaland i fjor sommer.

1,1 millioner

Målet med utlysingen er ifølge departementet å finne de som er best egnet til å granske saken.

– Granskingen skal oppsummeres i en rapport, som skal beskrive forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet for de undersøkte områdene, gi en risikovurdering av denne, utdype funnene, og identifisere forbedringspunkter. Granskningsrapporten vil bli et viktig dokument både for Mattilsynets videre arbeid med å styrke kvaliteten på forvaltningspraksis, og for Landbruks- og matdepartementets videre styring av Mattilsynet.

Granskingen har en øvre kostnadsramme på 1,1 millioner kroner, uten mva., og rapporten skal være levert innen 10. desember.

Annonse

Intern gjennomgang

Mattilsynet fikk selv laget en intern gjennomgang av saken, der konklusjonen ble at det var gjort feil. Konklusjonen var at hastevedtaket som ble gitt etter tilsynet på gården ikke var korrekt, samtidig som Mattilsynet mener den nye rapporten som ble skrevet var for mild.

Lauvås selv mener rapporten var full av feil, og venter på den eksterne granskingen. Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen mener det er den eksterne granskingen som blir viktig.

– Det er viktig at den uavhengige granskingen som Stortinget har vedtatt går sin gang. Den skal være bredere og gjelde tilsynsvirksomheten til Mattilsynet i hele landet, har Pollestad tidligere sagt.

Mattilsynets direktør Harald Gjein trakk seg i kjølvannet av saken.

Politiet har også satt i gang etterforskning av Mattilsynet i Region sør og vest.

Neste artikkel

Tvil om at Mattilsynet er til å stole på i klagesaker