Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

De første danske pelsdyrbøndene har fått erstatning

De første erstatningsmidlene er nå utbetalt til danske minkoppdrettere etter masseavlivningen av mink i fjor.

Så langt er 50 millioner av den samlede erstatningssummen på 18,8 milliarder danske kroner utbetalt. Nesten 100 minkoppdrettere har fått økonomisk kompensasjon, opplyser Fødevarestyrelsen i Danmark.

Annonse

I november besluttet myndighetene at over 15 millioner mink skulle avlives. Årsaken var frykt for at et mutert koronavirus skulle spres fra mink til mennesker.

Det ble imidlertid etter hvert klart at lovgrunnlaget ikke var på plass. Før jul vedtok regjeringen en ny lov, og 15. januar trådte et forbud mot minkoppdrett i kraft. Forbudet varer ut året.

Neste artikkel

Tidligere pelsdyrbonde dømt til seks måneders fengsel