Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borregaard skal redusere klimagassutslippene med 100 prosent

Borregaard har forplikta seg til å redusere sine klimagassutslipp med 53 prosent innen 2030 og 100 prosent innen 2050, sammenligna med basisåret 2009.

Borregaard har forplikta seg til store klimakutt. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Borregaard har forplikta seg til store klimakutt. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Det er klimainitiativet Science Based Targets som har godkjent Borregaards mål for reduksjon av klimagassutslipp, det skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet slutta seg til Science Based Targets Initiative i 2017 og har satt seg mål om å kutte sine klimagassutslipp.

– Vi har satt ambisiøse mål for langsiktige klimagassreduksjoner og forplikter oss til å gjennomføre en rekke nye klimatiltak. Vi skal fremme en bærekraftig utvikling gjennom å minimere negativ miljøpåvirkning fra produksjon og maksimere positiv miljøpåvirkning gjennom produktene vi produserer, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard i meldinga.

Borregaard

Borregaard er et bioraffineri som bruker råmaterialer til å produsere miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter.

Borregaard har 1100 ansatte i 16 land og en omsetning i 2018 på 4,8 milliarder kroner fra salg i over 100 land.

Selskapets hovedkontor ligger i Sarpsborg.

Kilde: Borregaard.no

Allerede redusert sine utslipp

Annonse

Videre skriver de at de siden 2009 har redusert sine klimagassutslipp med 34 prosent, både direkte og indirekte. Målet om å redusere utslippene med 100 prosent innen 2050, skal blant annet oppnås ved å redusere energiforbruket ytterligere og samtidig øke bruk av fornybar energi. I tillegg forutsettes teknologiutvikling innen karbonfangst og lagring.

Selskapet skriver at de i tillegg har fått godkjent av Science Based Targets for reduksjon av indirekte klimagassutslipp med 30 prosent innen 2030 og 75 prosent innen 2050, med basisår 2017. Indirekte utslipp er utslipp som ikke oppstår direkte i forbindelse med Borregaards produksjonsprosesser, slik som utslipp forbundet med transport av varer, produksjon av råvarer og annet.

Får toppskår på klimaliste

I en annen pressemelding skriver Borregaard at de har fått en plass på A-lista til arbeid mot klimaendringer. Det er miljøorganisasjonen CDP som har laget lista og Borregaard er en av 8.400 selskaper som rapporterte til CDP i fjor, kun 179 av disse, oppnådde en A på listen for klimaendringer.

– Vi setter helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsordenen gjennom hele konsernet og foretar betydelige investeringer på dette området. Samtidig er lønnsomhet en nødvendig forutsetning for bærekraft. Både måten konsernet drives på og produktene vi produserer er bærekraftige og møter globale behov, sier administrerende direktør i Sørlie i en pressemelding.

Scoringen er basert på Borregaards CDP-rapport for 2019.

Neste artikkel

Rapport: Annenhver nordmann bekymret for mer ekstremvær framover