Bondelaget: Vanskeleg å oppdage feil i arbeidsforhold

Bondelaget seier dei ikkje har konkrete rutinar for å avdekke kritikkverdige arbeidsforhold i jordbruket. Gartnerhallen tar ikkje imot leveransar viss det er alvorlege avvik.

Fem ungdommar frå Polen meiner dei har blitt lurt og utnytta som sesongarbeidarar på ein jordbæråker i Hadeland i Viken fylkeskommune. Foto: Siri Juell Rasmussen
Fem ungdommar frå Polen meiner dei har blitt lurt og utnytta som sesongarbeidarar på ein jordbæråker i Hadeland i Viken fylkeskommune. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bondeleiarar ligg an til å kome godt ut av jordbruksoppgjeret