Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget: Meld akutt fôrmangel til Mattilsynet

Norges Bondelag ber bønder som opplever akutt fôrmangel om å kontakte Mattilsynet.

Felleskjøpet produserer vanligvis 800 tonn kraftfôr i fabrikken på Kambo, men kan under streiken kun produsere 200 tonn. Foto: Line Omlang Eilevstjønn
Felleskjøpet produserer vanligvis 800 tonn kraftfôr i fabrikken på Kambo, men kan under streiken kun produsere 200 tonn. Foto: Line Omlang Eilevstjønn

Tirsdag gikk 352 ansatte i Felleskjøpet ut i streik, noe som har ført til at kraftfôrfabrikken på Kambo i Moss kun kjører ett av normalt tre skift. Onsdag varslet Felleskjøpet at de allerede var begynt å gå tomme for flere typer fôr, og Norges Bondelag fortalte at de var blitt kontaktet av bekymrede bønder.

– Jeg får løpende tilbakemeldinger fra bønder som kjenner situasjonen på kroppen. Hver enkelt bonde har et visst lager, men det er hele tiden bønder som trenger forsyninger. Når det stopper opp, blir det et stort volum som mangler i løpet av en dag. Samtidig må jeg legge til at jeg har stor respekt for de avklaringene arbeidstaker og arbeidsgiver er nødt til å finne ut av, sa leder Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

Mattilsynet følger situasjonen

Nå ber Bondelaget sine medlemmer om å kontakte Mattilsynet dersom de får akutt mangel på fôr.

"Mattilsynet følger med på konsekvensene for dyrevelferden av den pågående streiken hos Felleskjøpet Agri. Mattilsynet melder dette videre til Landbruks- og matdepartementet", skriver Bondelaget på sine sider.

Bønder bes om å kontakte det lokale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Annonse

"Hvis streiken får andre akutte følger for dyrevelferden, ønsker Mattilsynet også å få melding om dette. Streiken er et internt anliggende hos Felleskjøpet Agri, og Bondelaget går ikke inn i den", skriver Bondelaget videre.

Lager spesialfôr

På fabrikken på Kambo lages det flere typer fôr som er unike. Dette gjør situasjonen ekstra vanskelig, sa Halfdan Blytt, direktør for produksjon- og vareforsyning i Felleskjøpet onsdag.

– På Kambo produseres det 58 unike resepter. Når Kambo ikke er i stand til å produsere som følge av streiken, innebærer det store utfordringer. Kalkunfôr er noe vi bare produserer på Kambo, det samme gjelder flere typer spesialblandinger.

Anne Lene Gabrielsen, streikeansvarlig i YS-forbundet Negotia, fagforeningen til de Felleskjøpet-ansatte, sier de vil gi dispensasjon til å la flere jobbe i fabrikken på Kambo dersom det vil stå om dyreliv.

– Ingen kyllinger skal dø på grunn av denne streiken.

Neste artikkel

Felleskjøpet produserer tonnevis av kraftfôr til svolten rein