Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget krever at Engerdal-ulven skytes hvis den kommer tilbake

Ulven som ble flyttet fra Engerdal til Kongsvinger slår se ikke til ro. Hedmark Bondelag krever at ulven skytes dersom den kommer tilbake til Engerdal.

Ulven ble flyttet mens den var bedøvet. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Ulven ble flyttet mens den var bedøvet. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Siden alle ulvene i Norge er preget av innavl, har Klima- og miljødepartementet satt i gang et spesielt beskyttelsesopplegg for en ulv av finsk-russisk opprinnelse som ble oppdaget i Engerdal i Hedmark i november.

Ulven ble bedøvet, GPS-merket og flyttet til Kongsvinger. Det skjedde fordi Engerdal ligger utenfor ulvesona, mens Kongsvinger øst for Glomma ligger innenfor.

Men ulven flyttet seg raskt ut fra ulvesonen.

– Den har forflyttet seg mye de ukene den har vært radiomerket. På det meste over 30 kilometer i luftlinje på et døgn, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratets viltseksjon i en pressemelding.

Frykter den kommer tilbake

Nå frykter Hedmark Bondelag at ulven kommer tilbake til Engerdal.

– Dukker ulven opp igjen i Engerdal, må den avlives, sier leder Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag i en pressemelding.

– Hedmark Bondelag mener at man nå må sette en sluttstrek, både av hensyn til ressursbruken og av hensyn til dyret selv.

Myndighetene mener ulven er genetisk viktig, fordi den kommer fra Finland eller Russland. Det er et ønske om å beholde slike ulver, slik at innavl unngås.

Ulven ble flyttet ut av Engerdal for å blant annet unngå skade på tamrein.

Mener den ikke bør flyttes igjen

Gjems i Bondelaget mener myndighetene kanskje kan klare å få ulven til å etablere seg i ulvesonen, dersom man tynner ut bestanden i sonen.

– Så langt er dette en historie om enorm ressursbruk, forpurring av planlagte forvaltningstiltak og manipulering med ville dyr. Vi kan ikke se at det er dyreetisk forsvarlig å frakte en ulv i bil over en så lang strekning som det har vært gjort her. Bedøvelsen må ha sluttet å virke på et tidspunkt, og det å kjøre et vilt dyr i bil på humpete vinterveier må være helt i grenseland for hva forvaltningen kan forsvare.

1. desember begynte lisensjakt på ulv i den delen av Norge som ikke er ulvesone, men siden den GPS-merkede ulven begynte å sende signaler fra utenfor ulvesonen, ble jakta stanset i et område vest for ulvesonen.

– Ut fra de erfaringene som er gjort så langt, og den forskningen som fins på området, mener Hedmark Bondelag at man bør la være å foreta en ny flytting av ulven. Som en medarbeider hos fylkesmannen uttaler til Østlendingen 10.12.19, må det beste være at den avlives dersom den nå dukker opp i Engerdal på nytt.

Se Miljødirektoratets video av flyttingen her:

Neste artikkel

Ulv i Norge over bestandsmålet