Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog

Et nytt forskningsprosjekt på NIBIO skal undersøke nytten av nitrogen – anriket biokull til gjødsling av skog. Den nye metoden kan gi mer vekst og økt karbonfangst i norske skoger – og kanskje anspore til ny næringsvirksomhet basert på fornybare ressurser.

NIBIO-forsker Kjersti Holt Hanssen forklarer at nitrogenanriket biokull i teorien kan gi en trippel effekt for skogen og skogbruket – økt vekst, økt karbonlagring i trær og skogsjord og mindre avrenning. Foto: Helge Meissner, NIBIO.
NIBIO-forsker Kjersti Holt Hanssen forklarer at nitrogenanriket biokull i teorien kan gi en trippel effekt for skogen og skogbruket – økt vekst, økt karbonlagring i trær og skogsjord og mindre avrenning. Foto: Helge Meissner, NIBIO.
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Gjev råd til bonden om bruk av dronar i presisjonsjordbruk