Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Binne flyttes fra beiteprioritert område

Bjørnebinna har tatt sau i området tre år på rad.

Sau tatt av bjørn i Bardu sommeren 2020. Foto: Statens naturoppsyn
Sau tatt av bjørn i Bardu sommeren 2020. Foto: Statens naturoppsyn

– Bjørnebestanden ligger godt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Vi har derfor avslått søknad om å felle ei bjørnebinne med to unger i Bardu. Samtidig ønsker vi å unngå ytterligere skade i de beiteprioriterte områdene i kommunen. Derfor vil vi nå forsøke å flytte binna og ungene til et egnet sted, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Statens naturoppsyn (SNO) har nå fått i oppdrag å flytte binna med under ut av området.

Bardu opplevde betydelige tap til bjørn tilbake i 2019, og i sommer har binna igjen forårsaket skader på sau.

Annonse

– Jeg ser ikke lyst på framtida hvis bjørnebinna skal leve videre. Hvis hun ikke blir tatt bort, så blir ikke dette levelig for oss, sa sauebonde Laila Myrhaug i Bardu til Nationen for et par uker siden. Hun har de siste tre årene mistet over 100 sauer og lam til rovdyrangrep, i all hovedsak til binna som har etablert seg i området.

– Det er helt utrolig. Hun avler jo to kjøttetere til, så snart har vi tre kjøttetere her. Jeg skjønner at det sitter langt inne for departementet, sa Myrhaug.

– Der det er beiteprioriterte områder, skal det gis fellingstillatelse, sa Sps Sandra Borch om saken.

Bjørnebestanden i Norge ligger ifølge Klima- og miljødepartementet godt under det nasjonale bestandsmålet. Det samme gjelder i rovviltregion 8 (Troms og Finnmark).

«Antall binner er en sentral faktor for muligheten for vekst i bestanden. Binner bør derfor i størst mulig grad beskyttes, slik at bestanden skal kunne bygges opp mot bestandsmålet», skriver departementet.

Neste artikkel

Forbruket av kjøtt er det lågaste sidan 2006