Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Billegare laksevaksinar kan gje mindre antibiotikabruk

Fiskevaksinar er gjerne dyre. No prøver forskarar å finne billegare variantar. Bruk av antibiotika blir nemleg redusert når fisken er vaksinert.

Fisk som står tett i oppdrettsanlegg kan lett smitte kvarandre viss dei blir sjuke.

På 1990-talet kom det gode vaksinar mot ei rekkje sjukdomar hos oppdrettslaks, noko som førte til ein kraftig og positiv reduksjon av bruken av antibiotika i oppdrettsnæringa. Men det var i Noreg.

– I Chile, som er den nest største lakseprodusenten i verda etter Noreg, går utviklinga i motsett retning. Her aukar bruken for neste kvart år som går, forklarar professor Hanne C. Winther-Larsen ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til titan.uio.no

Annonse

Mykje av årsaka er infeksjonar av bakterien Piscirickettsia salmonis. I Noreg er han nesten ukjend, men i Chile er han utbreidd. Det finst 34 ulike vaksinar mot bakterien, men ingen av dei er fullgode.

Eit norsk selskap har utvikla ein vaksine som fungerer ganske godt, men den er dyr. Derfor jaktar forskargruppa til Winther-Larsen på billegare og betre vaksinemetodar slik at oppdrettarar i ulike delar av verda skal ta seg råd.

Neste artikkel

Korona er småplukk hvis resistensen mot antibiotika øker mer