Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber medlemmene melde fra om syke eller døde fugler

Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer alle jegere, jakthundeeiere og andre friluftsfolk til å følge med på situasjonen.

NJFF mener jegere og hundeeiere er særlig viktige for å få oversikt over spredningen av fugleinfluensa. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
NJFF mener jegere og hundeeiere er særlig viktige for å få oversikt over spredningen av fugleinfluensa. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nylig meldte Mattilsynet at fugleinfluensa for første gang er påvist hos to rødrever i Norge.

Fugleinfluensa har i en stund blitt påvist langs kysten i Norge, og det ble i fjor høst for første gang påvist i et kommersielt fjørfehold.

I Europa er det sporadisk påvist smitte til andre dyrearter, som rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber derfor alle medlemmer om å være observante når de ferdes i naturen.

Annonse

– Vi er førstelinjen ute i naturen, og kan raskt rapportere mistenkelige funn av syke eller døde fugler og dyr, sier jakthund- og viltkonsulent i NJFF, Olav Greivstad.

– Nå er det viktig at vi alle bidrar til å få oversikt over spredningen. Vi som er jegere og hundeeiere er særlig viktige i denne sammenhengen, sier han.

Greivstad sier at deres medlemmer ferdes mye i terrenget, ofte på tvers av stiene.

– Våre hunder vil kunne finne syke og døde individer, både fugler og pattedyr. Vi oppfordrer alle jegere og hundeeiere om å være særskilt oppmerksomme og melde fra om man observerer syke eller døde fugler og pattedyr.

Han understreker viktigheten av å la syke og døde fugler ligge i fred, for de kan utgjøre en potensiell smittefare for hunden. Eventuelle funn skal meldes til Mattilsynet.

Neste artikkel

Ny påvisning av fugleinfluensa i Sola kommune