Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Bakke-Jensen betale HV-soldatenes rettsutgifter

Gjennom rettssaker har tre HV-soldater avdekket systemsvikt i Forsvaret, men i stedet for ros sitter de igjen med advokatregninger. Nå ber Rødt forsvarsministeren rydde opp.

Bjørnar Moxnes (Rødt) ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ta regningen til tre HV-soldater. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Bjørnar Moxnes (Rødt) ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ta regningen til tre HV-soldater. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

For de tre HV-soldatene er det snakk om minimum et sekssifret beløp. Gjennom ulike rettsprosesser har de fått frem alvorlige mangler ved Forsvarets praksis på lønns- og personalområdet.

Den mest omtalte saken dreier seg om manglende utbetalinger av feriepenger.

– Dette er den lille mann mot staten: Menige soldater trukket for retten møter staten representert ved en regjeringsadvokat og et forsvarsdepartement med store ressurser, som også tilbakeholder informasjon, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Han leverte denne uken et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om problemene som de tre HV-soldatene fortsatt sliter med. Moxnes viser til at det rettssakene har «framkommet alvorlige feil og mangler i Forsvaret knyttet til bruk av såkalte frivillighetskontrakter».

– Disse problemene har vedvart i årevis, og for å få avklart noen av disse har de valgt å trekke menige soldater gjennom årelange rettssaker i flere instanser. Det er ikke sånn man behandler forsvarets viktigste ressurs, sier Moxnes til Nationen.

– Ikke det jeg forventet etter tredve år

Lars Bugge Aarset var HV-soldaten som utfordret Forsvarets praktisering av regelverket for feriepenger. Da han ba om dette ble han saksøkt av Forsvarsdepartementet som også anket saken helt til Høyesterett.

– Det er altså ikke en HV-soldat som har saksøkt Staten, men Staten som har saksøkt HV-soldat. Høyesterett avgjorde i fjor vår det vi har hevdet i femten år; at soldatene har rett til å få utbetalt opptjente feriepenger, sier Aarset.

Han opplyser at sitter igjen med 870.000 i udekkede advokatkostnader, i tillegg til de mange timene og dagene som er brukt på prosessen.

– Det var ikke akkurat denne sluttbonusen jeg forventet etter tredve års tjeneste i Heimevernet, sier han til Nationen.

Kjetil Pedersen ble også saksøkt av Staten etter at forliksrådet i Kristiansand ga ham medhold i at HVs praksis med frivillig tjeneste ikke var hjemlet i loven.

Etter et rettsforlik som han føler seg påtvunget og har forsøkt å få opphevet, blant annet fordi motparten holdt tilbake informasjon, ble Pedersen takket av Bakke-Jensen for å ha avdekket svakhetene. Forsvarsministeren har også beklaget Forsvarets håndtering av hans sak, uten at det har utløst noen økonomiske bidrag til den tidligere HV-soldaten.

– Økende grad av hemmelighold

Annonse

I fjor høst ba Pedersen om at Forsvarsdepartementet i det minste dekket hans advokatkostnader, saksomkostninger og rettsgebyrer, samt manglende lønn fra tidligere tjeneste – til sammen noe over 410.000 kroner.

– Jeg registrerer at mine henvendelser til Forsvarsdepartementet besvares med at «forliket som ble inngått er rettskraftig» og at staten ikke ønsker å overprøve domstolenes avgjørelse hva angår å sette forliket til side.

Kjetil Pedersen avsluttet sin karriere i HV som løytnant. Foto: Ola Karlsen
Kjetil Pedersen avsluttet sin karriere i HV som løytnant. Foto: Ola Karlsen

– Forsvarsdepartementets svar viser at de egentlig ikke har noen reell interesse i å rydde opp i den urett de beviselig har begått mot meg og mine medsoldater, sier Pedersen og fortsetter:

– Forsvarsministeren takket sågar for mine innspill, som han mente var viktige for forbedringsarbeidet i sektoren. Nå opplever jeg dessverre at FD ikke har noe reelt ønske om verken å forbedre eller å rydde opp. Det synes jeg er både leit og overraskende.

– Jeg trodde faktisk at man i statstjenesten var opptatt av å etterleve etiske verdier og normer, som for eksempel ærlighet, pålitelighet og sannferdighet.

I fjor høst fortalte Pedersen om sin sak i Nationen, og denne saken er også utløsende for at Moxnes nå ber om at forsvarsministeren kommer på banen:

– Måten dokumenter blir holdt tilbake og innsyn nektet i sakene føyer seg inn i et mønster med stor og økende grad av hemmelighold i Forsvaret som Rødt i Stortinget jobber med å få en slutt på.

– Jeg har ingen illusjoner om hva FD kommer til å svare på dette – de vil sikkert gjemme seg bak rettsprosessene i stedet for å ta ansvar – si at Pedersen har inngått forlik i retten, som om han hadde noe valg. Det blir helt feil, for dette er Davids kamp mot Goliat. Men jeg håper de vil snu i tide og gjøre det eneste riktige: legge seg flate, ta alle kostnadene og lære av feilene som er begått, sier Rødts leder.

Feriepenger neste uke

Forsvarsdepartementet (FD) har tidligere åpnet døren på gløtt for å vurdere sakene til Aarset og HV-tillitsvalgte Aleksander Gudmundseth (som har ubetalte regninger på 1,3 millioner kroner). Departementet har sagt at de først vil behandle deres henvendelser etter at et gruppesøksmål er avgjort.

– Ethvert krav i denne saken har blitt bestridt fra Statens side, i byråkratiet heter det trenering, i forsvaret kalles dette oppholdende strid, sier Lars Bugge Aarset som også påpeker:

– Etter først å ha bestridt dekning av mine gjenstående kostnader ba FD den 20. oktober om dokumentasjon på at fakturaer er betalt. Jeg svarte at fakturaer på 870.000 fortsatt står ubetalt og at 19000 i utbetalte feriepenger kommer til kort her.

Etter planen skal de utestående feriepengene til HVs innsatsstyrker som Aarset referer til, bli utbetalt i neste uke. Fortsatt er det usikkert hvor høyt det endelige beløpet blir, og forsvarsministeren har antydet at det overstige de 110 millioner kroner som har vært anslått overfor Stortinget.

Neste artikkel

Forsvarsminister Enoksen: – Jeg er skuffet over at Sp ikke nådde fram på Andøya