Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bare Sp utenfor i norsk klimaavtale med EU

Senterpartiet ville ikke være med, men de øvrige partiene sørget for at Norge med stort flertall mandag inngikk en ny klimaavtale med EU.

Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) mener klimaavtalen Norge mandag inngikk med EU er historisk og viktig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) mener klimaavtalen Norge mandag inngikk med EU er historisk og viktig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– En historisk viktig klimaavtale som vil bidra til at Norge kutter utslipp av klimagasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Avtalen sikrer at vi når våre klimamål. Den vil gi gode og forpliktende rammer for norsk klimapolitikk fram mot 2030, mens innholdet i klimapolitikken er fortsatt opp til Norge, sier han.

Stortinget sluttet seg mandag ettermiddag til forslaget som energi- og miljøkomiteen 13. juni avga sin innstilling om. Avtalen er en del av samarbeidet mellom EU og Norge om utslippskutt.

– Norge trenger EU-press

Norge må kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030 i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den sektoren som ligger utenfor systemet for handel med klimakvoter mellom bedrifter i EU. Det betyr at kuttene må tas i transport, jordbruk, avfall og bygg.

Miljøpartiet De Grønne mener avtalen er viktig, og at EU er den regionen i verden som fører den mest offensive klimapolitikken.

Annonse

– Norge trenger press fra EU i klimapolitikken, og vi mener Norge må kutte mer enn hva EU pålegger oss, sier MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm.

Skogmotstand

En del av avtalen er at det innføres et strengt regime for skog, noe som skapte motstand i Sp.

– Det er uforsvarlig å inngå en forpliktende avtale med EU når vi ikke vet hvilke konsekvenser det vil få for Norge og norsk skogbruk, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad nylig til NTB.

Partiet foreslo derfor å utsette behandling og inngåelse av klimaavtalen med EU «inntil alle konsekvenser knyttet til norsk skog- og jordbruk er klarlagt».

Regjeringen mener Sps frykt er grunnløs og misforstått.

Neste artikkel

Von der Leyen oppfordrer til samhold mellom EU og AU