Ås-forskar har funne middel mot resistent bakterie

Forskarar ved NMBU har funne eit preparat som kan knekke resistente bakteriar av det slaget som nyleg vart funne ved Sørlandet sykehus.

Forskar: Professor Dzung Diep og kollegaene hans har funne eit preparat som kan knekke antibiotikaresistente bakteriar. Foto: Vidar Sandnes

Antibiotikaresistens

Feil bruk og overforbruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier. Antibiotika har dermed ingen effekt på desse bakteriane.

I EU området døyr 25 000 menneske kvart år på grunn av overforbruk av antibiotika.

Verdas helseorganisasjon karakteriserer antibiotikaresistens som eit alvorleg trugsmål mot folkehelsa på verdsbasis.

Det har vore fleire utbrot med antibiotikareistente bakteriar på norske sjukehus dei siste åra.

– Vi har nyleg funne eit lite protein som ser ut til å verke svært godt mot denne bakterien, fortel Dzung Diep som er professor ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitskap på NMBU.

Gir blodforgifting

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Forskning om tap på utmarksbeite omsider i gang etter tre års konflikt om data