Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpner for å felle ulv inne i ulvesonen

Klima- og miljødepartementet gir for første gang tillatelse til lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), helseminister Bent Høie (V) og landbruks- og matminister bård Hoksrud (Frp) holder pressekonferanse om ulvejakt mandag formiddag. Foto: Hans Olav Rise
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), helseminister Bent Høie (V) og landbruks- og matminister bård Hoksrud (Frp) holder pressekonferanse om ulvejakt mandag formiddag. Foto: Hans Olav Rise

Mandag ble det klart at departementet åpner for å felle hele Slettås-reviret.

Nærmere bestemt åpner departementet for at det skal kunne skytes tre ulver innenfor ulvesonen, og som tilhører Slettås-flokken. Samtidig blir det sagt at kvoten skal kunne utvides til også å omfatte ytterligere dyr i samme revir, dersom det viser seg at det er flere dyr i reviret enn hva som nå er kjent.

– Dette er første gang det åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. Denne beslutningen følger opp Stortingets vedtak fra 2017 om at vi skal ha forvaltning av ulv innenfor ulvesonen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) i en pressemelding.

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag ble regjeringens vedtak kjent.

– Regjeringen forholder seg til rovviltforliket, som sier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr til rovvilt og å sikre levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

På spørsmål om hvorfor regjeringen vil iverksette vakt på Slettåsflokken, og ikke på Mangen- og Hobølflokkene, svarer Elvestuen:

Annonse

– Vi mener at konfliktnivået har vært høyt knyttet til denne flokken over lengre tid enn de andre stedene.

– Påvirker dagens vedtaket mulighetene for å innfri bestandsmålene i Norge i framtida?

– Ser vi nå, så ligger vi litt over på ulv og jerv, og under på gaupe og bjørn. Du har også vurderinger fra Miljødirektoratet om at vedtakene fra Rovviltnemndene ikke truger overlevelsen til ulvebestanden. Samtidig er det høy juridisk terskel for å ha uttak innenfor ulvesonen. Vurderingen er at det for denne ene flokken er det juridisk grunnlag ut i naturmangfoldslovens paragraf 18C.

– Tror dere at området som i dag utgjør reviret til Slettåsflokken vil bli overtatt av andre ulver?

– Dette er et enkeltvedtak fra departementet ut fra rovviltnemndene sitt vedtak. Nemndenes vedtak er blitt påklaget. Det er det som er grunnlaget for vår vurdering. Men området vil fortsatt være innenfor ulvesonen, og at det kan komme ulv inn igjen i samme område er ikke utenkelig, sier Elvestuen.

Et annet aspekt som ble lagt fram under mandagens pressekonferanse var at også Landbruksdirektoratet, i tillegg til Miljødirektoratet, skal være fagmyndighet når det gjelder å kvalitetssikre de regionale rovviltnemndenes forvaltningsplaner.

– Jeg er veldig glad for det. Det er det mange som har vært opptatt av og etterspurt, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud til Nationen.

– Jeg reiser mye rundt i landet og registrerer at mange i næringa er opptatt av at også landbrukets interesser må bli hørt i slike saker. Det grepet som nå gjøres tror jeg mange blir glade for.

Neste artikkel

Oline (20) vil bli sauebonde og har fått konsesjon på dette småbruket