Ap vil ha EU-byrået Acer

Arbeidarpartiet seier ja til EU-byrået Acer og ser ingen grunn til å vurdere saka om EUs energibyrå etter Grunnlovens paragraf 115.

Vil ha Acer: Arbeidarpartiet vil bruke same modell for EUs energibyrå Acer som for EUs Finanstilsyn. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Vil ha Acer: Arbeidarpartiet vil bruke same modell for EUs energibyrå Acer som for EUs Finanstilsyn. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

ACER

EUs energiregulatorbyrå Acer vart oppretta som del av EUs tredje energimarknadspakke som kom i 2009. Byrået har hovudkontor i Ljubljana i Slovenia.

Acer fekk myndigheit til å gjere vedtak i saker knytt til grensekryssande infrastruktur.

Det er tatt inn i EØS-avtalen med ei tilpassing der overvakingsorganet ESA får myndigheti til å gjere vedtak basert på utkast frå Acer.

Regjeringa har varsla ei sak om Acer på Stortinget før jul.

Både SV og Senterpartiet krev at saka skal bli behandla etter paragraf 115 i Grunnloven. Då krevst 3/4 fleirtal i Stortinget. Lovavdelinga til justisdepartementet har vurdert saka. Dei vurderer Acers verksemd som "lite inngripande". Om denne vurderinga blir ståande, vil saka bli vurdert etter paragraf 26 i grunnloven. l så fall vil eit vanleg fleirtal vere nok til å få saka gjennom.

Treng ikkje bruke 115

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Stortingets direktør sier opp