Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antallet ulvekull over målet i vinter

Det er blitt påvist 12 ulvekull i Norge og grenserevir i vinter. Det er over det nasjonale bestandsmålet. Det totale antallet påviste ulver økte også.

Foto: Birgit Korberg/Mostphotos
Foto: Birgit Korberg/Mostphotos

Det er påvist fem ulvekull i norske revirer, og sju i revirer som ligger på grensen mellom Norge og Sverige. Det årlige målet satt av Stortinget er 4–6 årlige kull, og ettersom kull i revirer på grensen teller 0,5, er det derfor i vinter påvist 8,5 kull.

Resultatet presenteres i en ny rapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge. Rapporten er laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata og oppsummerer det som er dokumentert og kartlagt av ulv i landet i årets overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars.

– Når årets kull i grenserevirene mot Sverige deles likt mellom landene gir det 8,5 kull i Norge og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet. Det har vært en nedgang på ett kull i helnorske revir, mens det har vært en oppgang på to kull i grenserevir fra i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata, i en pressemelding.

Revirmarkedene par i fem revirer

Valpene er født i de helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog, og i grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen, Rømskog og Boksjø.

Stortingets mål er at minst tre av kullene skal være helnorske.

Det er påvist revirmarkerende par i de fem helnorske revirene Deisjøen, Slettås, Julussa, Svarthus og Sotsjøen, samt en mulig ny paretablering i Kynndalen. Det er også påvist et revirmarkerende par i grensereviret Fjornshöjden.

– I Deisjøreviret, som lå delvis utenfor ulvesonen, ble det ikke påvist valper i vinter etter den genetisk viktige Elgåulven og hans partner. Paret ble i januar flyttet til Våler i Østfold, og synes nå å ha etablert seg i et område nord for E18. I Østmarka, like utenfor Oslo, gikk ledertispa sammen med en datter født i 2019 på starten av vinteren. Datteren ble påvist utenfor reviret i slutten av mars og har trolig utvandret, forteller Kindberg.

Annonse

Flere ulver totalt

Det har også påvist flere ulver i vinter, sammenlignet med forrige vinter, med 109–114 i år mot 99–103 i fjor.

De aller fleste ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone. Kun to enslige ulver ble påvist utenfor fylkene med ulvesone og begge disse ble felt vinterstid, i Vestland og Rogaland fylke.

57–58 av ulvene er påvist med helnorsk tilhold mens 52–56 hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

– Tallene inkluderer 24 døde ulver som er skutt under lisensjakt eller skadefelling, og det gjenstår derfor 85–90 ulver i Norge. Det er omtrent samme antall som de 90–93 ulvene som gjensto på samme tid forrige vinter etter at 13 døde ulver var trukket fra, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

Totalt er det påvist 104 ulver med DNA i Norge.

– Hvis vi ser på utviklingen i antallet ynglende stasjonære ulver og registrerte ulvekull, har den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden vært mer stabil de tre siste vintrene (2018/2019-2020/2021), etter en markert økning i antall ulvekull før det. I de siste seks sesongene har delbestanden vært over det nasjonale bestandsmålet, avslutter Kindberg.

Neste artikkel

DNT vil prøve ut vindmøller i fjellet som kan overleve ekstremvær