Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ansatte avslo tilbud fra Felleskjøpet – streiken fortsetter

Felleskjøpet tilbød å videreføre noen av rettighetene til de ansatte når de bytter arbeidsgiverorganisasjon fra nyttår. Men tilbudet var ikke godt nok ifølge de ansatte, som fortsetter streiken.

352 ansatte i Felleskjøpet Agri gikk tirsdag ut i streik. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
352 ansatte i Felleskjøpet Agri gikk tirsdag ut i streik. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tre dager inn i streiken sendte Felleskjøpets arbeidsgiverorganisasjon Spekter torsdag et tilbud til YS-forbundet Negotia, hvor 20 prosent av de Felleskjøpet-ansatte er medlemmer, for å løse opp i konflikten.

352 ansatte i Felleskjøpet er ute i streik etter at Spekter og Negotia ikke kom til enighet i årets mellomoppgjør. Det har ført til stengte butikker og kornmottak, og nedsatt kapasitet på fôrfabrikken på Kambo i Moss.

Avslo Felleskjøpets tilbud

Fra nyttår bytter Felleskjøpet Agri arbeidsgiverforening fra Spekter til NHO, og de ansatte kjemper for å få en forsikring om at de beholder rettighetene de har i dag. Felleskjøpet på sin side mener dette ikke kan forhandles i et mellomoppgjør, som utelukkende skal handle om lønn.

Les deg opp på uenigheten her:

Forslaget til Spekter om å videreføre gruppelivsforsikringer og full lønn under sykdom og foreldrepermisjon som i dag, samt at de ansatte skal få beholde dagens grunnlønn, ble avslått av Negotia. (Se resten av tilbudet i faktaboksen.)

Fakta

Dette inneholdt Felleskjøpets tilbud

Full lønn under sykdom som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO

Full lønn under omsorgspermisjon (svangerskapspermisjon) som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO

Gruppelivsforsikring som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO

Felleskjøpet Agri garanterer at dagens ansatte ikke skal gå ned i grunnlønn ved overgangen til NHO.

Det gjennomføres et lønnsoppgjør på 3,2 %, som er det samme som de andre fagforeningene i bedriften har akseptert.

Arbeidsgiver vil ta betydelig hensyn til de prioriteringene Negotia vil gjøre innenfor rammen.

Selv om det nå gjennomføres streik, og det normalt da ikke skal utbetales nye lønnstillegg før fra streikens avslutning, vil Felleskjøpet Agri akseptere at lønnstilleggene blir gitt fra 1. april 2019

Felleskjøpet vil innen 15. oktober 2019 bringe klarhet i hvilke tariffavtaler i NHO-systemet som vil lagt til grunn for Negotias medlemmer.

Innen 1. november 2019 vil Negotia og de andre fagforeningene bli invitert til en partssammensatt gruppe ved bedriften som i fellesskap skal kartlegge hvordan de ulike elementene i dagens tariffavtale og tariffavtalene som skal gjelde fra 1. april 2020 slår ut for de ansatte i de ulike gruppene. Det vil bli skrevet en rapport fra det partssammensatte arbeidet.

Denne rapporten vil danne grunnlag for forhandlinger mellom partene i Felleskjøpet om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i tillegg til eller som supplement til de tariffavtalene som blir gjort gjeldende i NHO-systemet.

Annonse

Skuffet over avslaget

"Det tilbudet bedriften har kommet med nå er imidlertid ikke i nærheten av å innfri våre krav. Tilbudet berører overhodet ikke våre medlemmers opparbeidede vilkår når det gjelder blant annet tillegg for sen arbeidstid, helligdagstillegg, vakttillegg og provisjonsavtaler," skriver Negotia i en pressemelding, og fortsetter:

"Det er bra at arbeidsgiver nå tilbyr å videreføre full lønn under sykdom og gruppelivsforsikring. Dersom arbeidsgiver også er villig til å sikre de øvrige rettighetene inn i NHO-systemet, så er vi innstilt på å finne en løsning."

Felleskjøpet sier de er skuffet over at Negotia avslo tilbudet.

"Vi er svært skuffet over den kontante avvisningen til Negotia. Saken er vanskelig fordi Negotia kom med et krav på rundt 12 % i forhandlingene, mens kommunikasjonen etter streikens oppstart har handlet om krav som hører hjemme i et hovedoppgjør. Nå kommer de med ytterligere nye krav. Dette gjør oss bekymret for om vi klarer å finne en løsning for å unngå alvorlige dyretragedier."

Bekymret over fôrsituasjonen

Streiken har gjort at det er stor bekymring rundt fôrsituasjonen for svin og fjærfe på Østlandet. Kraftfôrfabrikken på Kambo produserer 200 tonn dagen, mot 800 tonn på en vanlig dag, noe som gjør at de ikke klarer å levere alle bestillingene.

Negotia har sagt de vil godta en søknad om dispensasjon om å øke bemanningen, men Spekter har sagt at dette skulle vært avtalt på forhånd, noe de mener Negotia ikke var villige til å gjøre.

Neste artikkel

Felleskjøpet produserer tonnevis av kraftfôr til svolten rein