Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avis hevder WWF finansierer drap, tortur og vold

Den amerikanske nettavisen Buzzfeed hevder World Wide Found for Nature har brukt paramilitære grupper til å torturere og drepe krypskyttere. Ingen norske midler skal være brukt i de omtalte prosjektene.

Foto: WWF
Foto: WWF

BuzzFeeds graveavdeling forteller om hvordan WWF har trent opp paramilitære grupper til å drepe uvelkomne i naturparker og støttet grupper som står bak tortur av krypskyttere.

Dette skal ha skjedd både i Afrika og Asia. Organisasjonen skal ha også ha hatt informanter og finansiert "raid" i landsbyer.

Les en oppsummering av saken i bunnen av artikkelen.

WWFs leder i Norge, Bård Vegar Solhjell har lest hele saken til Buzzfeed, og er sjokkert over det som kommer fram i saken.

– WWF synes det er forferdelig vondt å lese historiene som framkommer av Buzzfeed-saken, og vi tar anklagene svært alvorlig. WWF International har allerede bedt om en uavhengig granskning av anklagene som skal gjennomføres av eksterne spesialister på menneskerettigheter. Det vil ta noen måneder før resultatet av granskningen foreligger, da den vil omfatte flere land i to verdensdeler. Vi anser det som et helt nødvendig tiltak for å komme til bunns i saken, sier han.

Bård Vegar Solhjell er leder i den norske delen av WWF. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Bård Vegar Solhjell er leder i den norske delen av WWF. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Forsøkte å skjule involvering i drap

Blant annet skriver Buzzfeed om en person som skal ha blitt mishandlet og drept i et fengsel i Nepals nasjonalpark Chitwan National Park. Han skal ha havnet i fengsel på grunn av mistanke om at han hadde hjulpet sønnen til å begrave et neshorn i sin egen hage, uten at dette ble bevist.

Ifølge Buzzfeed var nasjonalparkens voktere, som stod bak drapet, støttet av WWF. Drapet skjedde i 2006, og tre ansatte i nasjonalparken samt lederen ble arrestert for drapet. WWF skal i ettertid ha forsøkt å skjule det som skjedde. Etter at saken ble henlagt skal WWF ha fortsatt sin støtte av nasjonalparkvokterne.

Har startet intern gransking

Annonse

Naturvernorganisasjonen har selv startet en gransking for å sjekke ut påstandene som blir rettet mot dem.

Organisasjonen har sendt ut en pressemelding, der de skriver at menneskerettighetene står sentralt i deres arbeid.

– Vi tar alle påstandene på alvor og har satt i gang en uavhengig gjennomgang for å se på disse sakene. Vi har bedt Buzzfeed om å dele alle bevisene de har fått for å underbygge disse påstandene, skriver de.

De legger til at dersom de oppdager at noen av påstandene er sanne, vil de ta tak i det med en gang.

– WWFs arbeid er avhengig av støtte fra fellesskapet, engasjement og inkludering. Vi har strenge retningslinjer for å sikre at både vi og våre samarbeidspartneres rettigheter er ivaretatt og at vi tar vare på urfolk og lokalsamfunn på de stedene vi jobber. Ethvert brudd på disse retningslinjene er uakseptable for oss, og hvis revisjonene avdekker noe er vi forpliktet til å handle raskt, skriver de.

Ikke støtte fra WWF i Norge

WWF i Norge er med på å støtte prosjekter i regi av den internasjonale delen av organisasjonen.

Ingen av de omtalte prosjektene skal være finansiert av den norske delen av organisasjonen forteller Solhjell.

– WWF i Norge gjennomgår nå alle prosjektene i utlandet som vi bidrar til. Etter en ny gjennomgang i dag er vi trygge på at ingen norske midler har gått til de omtalte prosjektene i de nevnte landene. I tillegg til dette har WWF i Norge lenge hatt en politikk om ikke å bruke våre midler på væpnede vakter i arbeidet mot krypskyting. Dette står fast.

Naturvernorganisasjonen står på listen over dem som får statsstøtte fra Norge.

WWF er nominert til Nobels fredspris i 2019. Det er SVs Petter Eide som nominerte organisasjonen.

Fakta

Dette er saken

I artikkelen "WWFs secret War" forteller nettavisen Buzzfeed News om WWFs virksomhet i seks forskjellige land. Basert på over 100 intervjuer og tusenvis av sider med dokumenter, hemmelige notater, interne budsjetter og e-poster er hovedfunnene i Buzzfeed sin artikkel følgende:

Landsbyboere har blitt pisket med bånd, angrepet med machete, slått med bambuspinner, utsatt for seksuelle overgrep, skutt og myrdet av WWF-støttede grupper mot krypskyting.

WWFs mannskap i Asia og Afrika skal ha organisert grupper mot krypskyting med forbindelser til beryktede grupperinger, og blant annet ha godkjent en forespørsel fra en parkdirektør om å drepe inntrengere i parken, som igjen skal ha ført til flere drap.

WWF skal ha lønnet, trent opp og gitt forsyninger i form av kniver, kikkerter og annet materiell i til paramilitære grupper, tillegg til å ha finansiert razziaer i flere landsbyer.

Ifølge Buzzfeed skal naturvernorganisasjonen også ha finansiert rekruttering av en rekke informanter.

Kilde: Buzzfeed News

Neste artikkel

Ber ny regjering flytte arealsakene tilbake til Klima- og miljødepartementet