Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

89 millioner kroner i erstatning for reinsdyr tatt av rovdyr

Det ble betalt ut 89 millioner kroner i erstatning for 21.201 reinsdyr som ble tatt av rovvilt i løpet av forrige reindriftsår.

KAUTOKEINO  20120327.
Reinflokken til Isak Mathis Triumf i Kautokeino.
Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix
KAUTOKEINO 20120327. Reinflokken til Isak Mathis Triumf i Kautokeino. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Flesteparten av dyrene ble tatt av gaupe, jerv og kongeørn, opplyser Miljødirektoratet. Antallet erstattede dyr har økt med 3.801 fra året før, og erstatningsutbetalingene økte med 23 millioner kroner.

Totalt 514 reineiere søkte erstatning for tamrein som de antok at ble tatt av rovvilt i løpet av driftsåret 2017/2018, opplyser direktoratet. De søkte om erstatning for 69.000 dyr, mot 59.700 året før. Dermed var det litt under en tredel av erstatningssøknadene som ble innvilget.

– Antall rein som er undersøkt og dokumentert tatt av rovdyr, blir lagt til grunn, men reineiere får også erstattet dyr som ikke er dokumentert tatt, hvis det vurderes som overveiende sannsynlig at rovvilt har gjort skaden, opplyser direktoratet.

Annonse

Det er fylkesmennene som behandler søknadene.

– Mange faktorer påvirker tapstallene i reindriftsnæringen, og tapene varierer fra år til år. I oppgjøret ser vi spesielt en økning i erstatningssøknader fra Finnmark. I resten av landet er tapssituasjonen omtrent som før, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I løpet av driftsåret ble det ikke dokumentert skader forårsaket av ulv, og kun sju bjørneskader.

(©NTB)

Neste artikkel

Kjøttselskap meldt oppløst – ble aldri Nortura-kunde