Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

80,6 millioner kroner utbetalt i erstatning for reinsdyr tatt av rovvilt

Det ble utbetalt 80,6 millioner kroner i erstatning for tamrein tatt av rovvilt i reindriftsåret 2018/2019. Det er nær 8 millioner kroner mindre enn året før.

Reinsdyr på Svalbard. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Reinsdyr på Svalbard. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det ble både søkt om erstatning for og erstattet noen færre tamrein i fjor enn året før. Tallene har likevel holdt seg nokså stabile over tid, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I alt 539 reineiere har søkt om erstatning for 65.000 tamrein som de mener er tatt av rovdyr. Av disse ble det gitt erstatning for 17.802 dyr.

Den største reduksjonen i erstatningsutbetalinger er i Øst-Finnmark reinbeiteområde.

Annonse

Kongeørn, gaupe og jerv har tatt flest dyr. Det ble erstattet 16.665 tamrein tatt av disse rovdyrartene, noe som er over 3 000 færre dyr enn året før.

Tap til ulv og bjørn økte imidlertid noe. 286 tamrein ble tatt av ulv, 250 av disse i Finnmark.

Neste artikkel

Sametingspresidenten uroleg over mogleg funn av skrantesjuke