Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

7100 nye omsorgsplasser innen 2021

Fram til 2021 vil kommunene bygge rundt 7.100 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Samtidig blir rundt 3.300 plasser lagt ned.

Norske kommuner skal i alt bygge rundt 3.800 nye heldøgns omsorgsplasser de neste årene. I tillegg skal 4.500 plasser moderniseres. Foto: Lars Pehrsson / NTB scanpix

I tillegg skal 4.500 heldøgns omsorgsplasser rehabiliteres. Det viser en kartlegging KS har foretatt i 224 av 422 kommuner.

– Den største forskjellen fra tidligere års undersøkelser er at antall plasser som planlegges rehabilitert og modernisert, har økt en god del, sier fagleder Anne Gamme i KS.

Annonse

I februar overkjørte stortingsflertallet regjeringens planer om ikke å gi tilskudd til rehabilitering av gamle plasser, kun tilskudd til nye.

Fasit er altså 3.800 nye omsorgsplasser de neste årene. I tallene tas det høyde for at den samme utviklingen skjer i de kommunene som ikke har svart på undersøkelsen.

Mellom 2013 og 2017 falt antallet syke- og aldershjemsplasser med 2,5 prosent. I dag finnes det i overkant av 40.000 slike plasser på landsbasis. I tillegg kommer omsorgsplasser til psykisk syke og psykisk og fysisk utviklingshemmede.

Neste artikkel

Spanske forskarar har utvikla vaksine mot afrikansk svinepest