Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

53 gauper felt under kvotejakta

Gaupejakta var ferdig søndag, og det er felt 53 dyr i jaktperioden.

Det kunne felles 55 gauper under vinterens gaupejakt. Foto: Colourbox

Det var åpning for å felle 55 gauper i områder hvor det er kvotejakt på gaupe. I disse områdene ble det felt 46 gauper. I tillegg er det felt fem gauper i områder med kvotefri jakt, melder Miljødirektoratet.

To dyr som er blitt påkjørt i Namsskogan og Orkdal i Trøndelag regnes også med blant de 53 dyrene som er felt.

Det har ikke vært jakt i de tre nordligste fylkene, og heller ikke i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. I resten av landet er det åpnet for jakt. I sørvestlige deler av landet er det ikke noe vedtatt mål om at det skal finnes gaupe, og det er her man finner områdene med kvotefri jakt.

– I år ble det satt kvoter for jakt på gaupe for å regulere bestanden i tre rovviltregioner, mens én region har hatt fri jakt. I Oppland stanset jakta etter at kvoten var fylt. I Midt-Norge og Sør-Norge ble den stanset da man hadde nådd det fastsatte maksimale tallet for felling av voksne hunndyr, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Annonse

Myndighetene setter et tak for hvor mange hunndyr som kan felles for å sikre at det er nok reproduserende dyr til å nå målene for gaupebestanden. I år var hunndyr-kvoten på 18 dyr, og like mange ble felt.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 65 familiegrupper av gaupe. Dette målet har ikke vært innfridd siden 2012. For 2018 har overvåkingen kunnet regne seg fram til at det var 57,5 familiegrupper i Norge.

I rovviltregion 2, som omfatter fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder, er det skutt 23 gauper, herav åtte hunndyr. I rovviltregion 3 – Oppland – er det skutt seks dyr, av dem ett hunndyr. Rovviltregion 6 består av Møre og Romsdal og Trøndelag. Her er tallet 24 gauper, hvorav ni er hunndyr. Det er i denne regionen at to påkjørte dyr er trukket fra jaktkvota.

Neste artikkel

Se Miljødirektoratets video av ulveflyttingen