Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

44 gauper felt i en kvote på 38

Det ble felt 44 gauper under kvotejakta fra 1. februar til 31. mars i regionene Oppland, Midt-Norge og Vest-Norge.

Det ble felt 44 gauper under årets kvotejakt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Det ble felt 44 gauper under årets kvotejakt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Lave bestander i flere deler av landet førte til at det ble åpnet for jakt i færre regioner enn tidligere. I de regioner hvor det ble åpnet for kvotejakt har kvoten i stor grad blitt oppfylt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Kvota for gaupejakta var på 38 dyr, og av disse kunne det felles 12 gaupehunner. Når tallet etter jakta til slutt ligger på 44 dyr, hvorav 15 av disse var hunner, skyldes det at det finnes en del områder i Norge som er unntatt systemet med kvotejakt.

I år ble det kun åpnet for jakt i rovviltregionene Oppland, Midt-Norge og Vest-Norge. I Oppland og Midt-Norge ble åpnet for kvotejakt. Vest-Norge ble åpnet for kvotefri jakt, siden det ikke er noe offentlig mål om å ha gaupe i regionen.

I rovviltregion 1, som omfatter Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det ikke mål om at det skal være gaupebestand, og derfor er det åpnet for jakt utenom kvota i denne regionen, og følgelig er to gauper skutt i vinter i region Vest-Norge.

I rovviltregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) er det bestemt skal være gaupebestand i deler av området. I de områdene hvor det er bestemt at det skal kunne være gaupe, er det også vedtatt flere steder at bestanden skal holdes så lav som mulig. I de områdene hvor det er kvotejakt på gaupe, var det gitt kvote på 31 dyr, og 29 av dyra på kvota ble skutt.

I tillegg finnes det også områder hvor det er bestemt at det ikke skal være gaupe, og i disse områdene er det skutt seks gauper. Tre av dem var voksne hunndyr.

I Oppland ble hele kvoten på 7 dyr felt gjennom ordinær kvotejakt.

De åtte regionale rovviltnemndene gikk i fjor høst inn for at det kunne felles til sammen 49 gauper under kvotejakta.

I fjor sommer ble gaupebestanden i Norge beregnet til å være på rundt 330 dyr.

Neste artikkel

Fellingstillatelse på ulv på Kongsberg