Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Minst 30 gauper er felt så langt i jakta

Totalkvoten for årets kvotejakt på gaupe i er 55 dyr. Over halvparten er allerede felt.

Bildet er av en hangaupa på 23,8 kilo som ble skutt i Vollgrenda i Ålen, Sør-Trøndelag tildigere i februar. Foto: Terje Borgos/Ålen Fjellstyre
Bildet er av en hangaupa på 23,8 kilo som ble skutt i Vollgrenda i Ålen, Sør-Trøndelag tildigere i februar. Foto: Terje Borgos/Ålen Fjellstyre

Under årets kvotejakt på gaupe er det i hittil felt minst 30 dyr, viser tall fra rovbase.no fredag.

Kvoten for jakta er satt til 55 gauper, hvorav 18 er hunndyr. Gaupejakta i Norge startet 1. februar og varer til 31. mars.

Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge det er åpnet for kvotejakt på gaupe i år.

Samtidig er det flere steder åpnet for kvotefri jakt, for eksempel i Rovviltregion 1, som omfatter Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Annonse

Allerede den første helgen med jakt ble det skutt minst 15 gauper.

Hittil er det felt minst 30 gauper er felt. Én av gaupene som er felt i perioden ble felt i Stornupen i Bodø, ble felt i skadefelling.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 familier fordelt over hele landet, bortsett fra i region 1.

I 2018 ble bestanden målt til 340 dyr fordelt på 57,5 familier. Totalt ble 44 dyr felt under fjorårets kvotejakt.

Neste artikkel

– Vi har en rovdyrpolitikk i Norge som er en suksess