15 millionar ekstra til skrantesjuke-tiltak

Regjeringa vil gi arbeidet mot skrantesjuke ei ekstra løyving på 15 millionar kroner.

Det er venta at det skal takast 30.000 prøvar av villrein og andre hjortdyr for å sikre oversikt over skrantesjuke-situasjonen etter nedslaktinga av villreinen i Nordfjella. Foto: Benjamin Hernes Vogl

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Pålegger jegere å sikre prøver av hjortedyr