Styret i Nortura besluttet fredag å samle Norturas slakting av gris på Østlandet i Tønsberg. Vedtaket er neste trinn i industriutviklingsplanen som ble lagt fram i fjor sommer, opplyser Norges største produsent av kjøtt- og eggprodukter på sine medlemssider.

Nortura har i dag to slakterier for gris på Østlandet. Tønsberg slakter 16.000 tonn og Rudshøgda 18.000 tonn.

«Begge slaktelinjene over 30 år og trenger å oppgraderes, samtidig som utnyttelsesgraden ved begge linjene bare er på 65 prosent. Det var en viktig grunn til utredningen ble satt i gang», skriver Nortura.

Tidligere i juni skrev Nationen at konsernstyret i Nortura vedtok å utsette flyttingen etter den mye omtalte NRK-saken om svinebøndene. Men nå er planen at ny slaktelinje skal stå klar i august 2022. Fram til da vil grisen i Innlandet slaktes som vanlig ved Rudshøgda.

«Grisene blir lite påvirket av transporttid»

Gjennom planen har Nortura lovet eierne å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 millioner kroner i året, gjennom en modernisering og effektivisering av industrien.

– Selv om vi ennå er tidlig i prosessen ser vi resultater av de tiltakene som er gjennomført. Det var en viktig årsak til at vi i fjor kunne øke tilleggsytelsene til eierne med 63 millioner kroner. Styret har en klar målsetting om å fortsette den utviklingen også i år, sier styreleder i Nortura, Trine Vaag, ifølge medlemssidene til Nortura.

Nortura skriver videre at styret har brukt mye tid på bekymringene rundt økte transportavstander når slakteriene samles i Tønsberg.

For 90 prosent av gårdene blir transporttiden til Tønsberg på 5 timer eller mindre, ifølge selskapet.

«Da er tida det tar å laste og losse inkludert. Kun gris fra tre produsenter vil få en transporttid over 7 timer til Tønsberg og for disse tre vil det være mulig å transportere til andre Nortura-anlegg med kortere avstand», opplyser Nortura på medlemssidene.

«Gitt at transporten er utført på en god måte, har vi god dokumentasjon på at grisen blir lite påvirket av transporttid. Vi vet at etter ca 30 minutters kjøring begynner grisen å sette seg og deretter legge seg. Etter 1–2 timer ser vi at grisene ligger. Om transporten deretter varer 1 time eller 6 timer betyr svært lite da grisen uansett ligger rolig», står det videre.