Når NHOs rangerer kommunene i landet ut fra hvem som er best på å tiltrekke seg næringslivet, er det ikke overraskende at små distriktskommuner preget av aldring og fraflytting gjør det generelt svakt. Har spiralen først begynt å gå feil vei, har den vist seg vanskelig å snu.

Det får viseadministrerende NHO-direktør Anniken Hauglie til å konkludere med at det trengs en ny runde med kommunesammenslåing for å sikre større enheter. Hun mener NHOs såkalte Kommune-NM bør være en vekker for regjeringen.

Næringsliv og arbeidsplasser er åpenbart viktig for utvikling og verdiskaping. Skatteinntekter gir en bedre kommuneøkonomi, som igjen kan gi gode velferdstjenester. Alle kommuneadministrasjoner og lokalpolitikere vet godt at næringsetablering er en nøkkel som kan bidra til at snøballen med tilflytting og vekst begynner å rulle.

Når NHO-toppen peker på at mange mindre kommuner allerede i dag sliter med å løse lovpålagte tjenester, er det likevel helt nødvendig å nyansere bildet.

Ingen av de ti største kommunene i landet er på topp 100-listen over de beste til å tilby innbyggerne sine pleie og omsorg. Det viser årets Kommunebarometer fra Kommunal Rapport. Faktisk kommer ikke Oslo og Trondheim engang inn på topp 200-lista. De rangeres som henholdsvis 305. og 323. best i landet, godt under landsgjennomsnittet.

Drammen, med 102.837 innbyggere, skårer best av de ti største kommunene – med en 135. plass i pleie- og omsorgssektoren. Den lista toppes av Os kommune i Østerdalen i Innlandet, med 2013 innbyggere. Og dette er altså ikke en undersøkelse basert på hvor fornøyd innbyggerne er, men på objektive målekriterier.

Kommunebarometeret tar for seg 12 samfunnssektorer og baseres på totalt 151 nøkkeltall. Arendal er den eneste bykommunen som topper en av disse 12 listene, den er best på klima og natur. Alle de andre sektorene har små kommuner på landstoppen: Tynset (5549 innbyggere) er best på grunnskole, Karasjok (2698) på barnehage og Flesberg (2683) på barnevern.

Les også

Se! De små slår de store

Vinje med 3723 innbyggere topper lista for helsetjenester, Vågå (3591) sosialtjenesten og Bykle med sine 948 innbyggere er best i landet på kulturtilbud. Krødsherad med rundt 2200 innbyggere skårer best på saksbehandling, Suldal (4000) på økonomi.

Sammenlagtpallen i Kommunebarometeret toppes av Oppdal, Skaun og Vågå – alle med godt under 9000 innbyggere.

Dermed faller Anniken Hauglies utsagn om de små kommunene til jorden: «For å klare å utføre sine forpliktelser, bør de være av en viss størrelse», sa hun til Nationen 28. august. Faktum er at de største kommunene skiller seg negativt ut når det gjelder eldreomsorg. Det hører også med i valgkampen.