Uten tvil så har Ukraina stått imot, den russiske bjørnen, takket være vestlig støtte med avanserte våpen. Men det som er hovedårsaken er motivasjonen som er overlegen til et forsvarende land kontra en aggressor. Sammen med det forsvarende land sin hjemmefordel med overlegen lokalkunnskap.

Men, Bjørn Arild Gram (forsvarsminister), man vinner ikke en forsvarskrig kun med motivasjon, våpen og lokalkunnskap. Det må du få Støre, Borch og Vedum til å forstå. For å ha soldater med topp motivasjon, utholdenhet og årvåkenhet så må de ha noen primærbehov dekket.

Les også

En regjering utgått fra Senterpartiet burde vite at en høster som en sår

De må ha hvile, nok søvn og ikke minst mat. Jeg kan love deg at motivasjonen til norske soldater synker som en stein, bare matforsyningene er noen timer forsinket, det vet jeg som gammel forsvarsmann.

Folk er forskjellig noen kan klare seg godt lenge uten mat mens andre må ha mat hver 4. time for å fungere optimalt. Hvis du har fulgt med på Kompani Lauritzen, så har du sikkert sett at de på morgenkvisten har fått utlevert en Twist som eneste proviant. Selv med topp motivasjon har kroppen til mange der sagt stopp, de har kollapset uten mat. Det skjer nok også med soldater som skal forsvare landet.

Les også

Ingen grunn til å klage på vennlig NATO-besøk

Så min oppfordring er som følger, Bjørn Arild Gram:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har lagt fram et krav som er godt egnet for å øke selvforsyningen av mat og øke medianinntekta til Norske bønder opp til å nærme seg snittlønna i Norge. Så får du kanskje nok mat til dine soldater, ved en eventuell krise. Benytt muligheten nå til å få Støre, Borch og Vedum sammen med SV og nærme dere de faglige rådene til NBS.

Og slik få en akseptabel totalberedskap i fremtiden.