Stadig mer dokumentasjon bekrefter at mye av maten vi spiser har lite med naturlig produksjon å gjøre, samtidig som det tegnes et dystert bilde av befolkningens fremtidige helse.

På relativt kort tid har forbruket av industrielt bearbeidet mat økt betydelig, også i Norge. Ultraprosessert mat (UPM) er i stor grad sammensatt av ingredienser som vi ikke finner på et vanlig kjøkken, og inneholder industrielle ingredienser framstilt i laboratorier. Dette er smaksforsterkere, fargestoffer, emulgatorer, konsistensmidler, stabilisatorer, aromastoffer.

Det er ekstrakter fra råvarer som vegetabilske oljer, fett, proteiner og karbohydrater som sukker og stivelse.

Ultraprosessert mat kjennetegnes ved at den inneholder lite råvare, men desto flere ingredienser og tilsetningsstoffer vi ikke kjenner igjen eller vet hvor kommer fra.

Aftenposten publiserte nylig en sak hvor de blant annet estimerer at cirka 60 prosent av maten hos dagligvarekjedene er UPM.

En ny studie viser at de som spiser mye ultraprosessert mat øker risikoen for å utvikle kreft. I studien, publisert som en del av det anerkjente tidsskriftet The Lancet, har forskerne undersøkt sammenhengen mellom ultraprosessert mat og flere enn 34 kreftformer over en periode på ti år. 197.000 voksne har deltatt i den britiske studien.

Stadig flere velger også bort kjøtt til fordel for vegetariske produkter, i den tro om at dette er sunnere for dem, men er det egentlig det?

Stadig flere velger også bort kjøtt til fordel for vegetariske produkter, i den tro om at dette er sunnere for dem, men er det egentlig det? I det tilfellet de i stedet velger frisk frukt og grønnsaker, og gjerne norske råvarer, hvilket vi har relativt god kontroll på, så er nok svaret definitivt ja.

Matvarekjedene møter denne endringen i folks kostholdsvaner med å framstille ultraprosesserte vegetarprodukter, og dette er gjerne de billigste varene. I en tid hvor matvareprisene stiger er det betenkelig at dette betyr at mange, og spesielt de med dårlig råd, blir tvunget til å velge først de billige varene, de med dårlig kvalitet.

Om man leser på varedeklarasjonen ser man at råvarene kommer fra en rekke land, ofte fra fjerne kontinenter, og dette ofte land som kan ha en tvilsom historikk på både bruk av sprøytegifter og antibiotika.

Tiden da innhold av næringsstoffer ble vurdert som tilstrekkelig for å forutse helseeffekter er forbi. Varedeklarasjonene i dag er langt mer innholdsrike, og det skal vi kanskje være glad for, for det hjelper oss å følge nærmere med på hva vi blir tilbudt og hva vi bringer med oss hjem på kjøkkenet.

Norske forbrukere har vært lite opptatt av økologisk mat, men ny kunnskap forteller oss at det er en sammenheng mellom måten vi produserer maten på, innholdet i maten og vår egen helse.

Økologisk mat har mer næringsstoffer og færre uønskede stoffer enn konvensjonell mat, viser ny forskning. Det er også mindre rester av sprøytegifter i økologisk mat, og mer antioksidanter og gunstige fettsyrer.

Når det kommer til dyrevelferd stilles det svært strenge krav til bedre plass for alle dyreslag, samt opprettholdelse av naturlig adferd og krav til at dyra skal gå fritt ute.

Import av mat øker dramatisk, og vi nærmer oss en importgrad på 60 prosent. Dette skjer i stor grad fra land som har et langt mindre restriktivt forhold til bruk av kjemiske stoffer. EU har besluttet å øke andelen økologisk produksjon til 25 prosent innen 2030. EU tar grep, fordi de over tid har sett at med intensiv matproduksjon med monokulturer, så forsvinner innsektene, det biologiske mangfoldet reduseres og matjorda forsvinner med ekstremværet.

I våre nordiske land ligger andelen økologisk produksjon i snitt på cirka 20 prosent, mens Norge med sin andel på mellom 3 og 4 prosent er blant de aller laveste. Når vi da samtidig fortsetter å øke vår matimport er det grunn til å stille spørsmål ved om vi kan komme til å sette vår helse på spill.

Dette er et alvorlig varsko til deg som forbruker om å følge med når du handler i butikken, men også et klart ansvar for politikere til å løfte mat og helse høyere på agendaen.