Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge får nasjonalt senter for klimatilpasning i Sogndal

Norsk klimatilpasningssenter åpner i desember – og skal hjelpe samfunnet å tåle klimaendringene bedre. – På høy tid å ta klimaendringene på alvor, sier forskere.

Fremst på klima. Norges fremste klimaforskere fronter det splitter nye Norsk klimatilpasningssenter som åpner i Sogndal i desember: Fra venstre; Halvor Dannevig, Torunn G. Hønsi og Carlo Aall. Foto: Bård Basberg
Fremst på klima. Norges fremste klimaforskere fronter det splitter nye Norsk klimatilpasningssenter som åpner i Sogndal i desember: Fra venstre; Halvor Dannevig, Torunn G. Hønsi og Carlo Aall. Foto: Bård Basberg

– Vestlandsforsking skal i samarbeid med en rekke faglige partnere etablere et nasjonalt kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Hovedmålet til Norsk klimatilpasningssenter er å hjelpe samfunnet å tåle klimaendringene bedre, sier forsker og senterkoordinator Torunn G. Hønsi til Nationen.

Får 10 millioner i statsbudsjettet

Hun opplyser at det er bevilget 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til oppstart av Norsk klimatilpasningssenter, og etter det fem millioner kroner årlig.

– Senteret startet arbeidet alt i høst med midler fra Sogn og Fjordane fylkeskommune - men manglet en langsiktig finansiering. Senteret er lagt midt i regionen som så langt har blitt hardest rammet av klimaendringer, sier Hønsi, som også er forsker og professor ved Vestlandsforsking.

Fakta

Norsk klimatilpasningssenter

Åpner i Sogndal 7. desember i år med Vestlandsforsking som koordinator.

Hovedmålet er å hjelpe samfunnet å tåle klimaendringene bedre.

Skal skaffe ny kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene.

Får 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til oppstart, og etter det fem millioner kroner årlig.

Forsker og leder for Norsk klimatilpasningssenteret, Carlo Aall, opplyser til Nationen at det nye Vestland fylke vil fungere som et levende laboratorium det nye kunnskapssenteret som får hovedbasen sin i Sogndal.

– Vestland levende laboratorium

– Vi tar hele Vestland fylke i bruk for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene, sier Aall og forsetter:

– Ordet bærekraft betyr at klimatilpasning må være i tråd med målet om en bærekraftig utvikling, og derfor ikke må føre til økning av klimagassutslipp eller tap av biologisk mangfold.

Han opplyser at det var KrF som sikret gjennomslag for senterbevilgningen i forhandlingene om statsbudsjettet.

Konsekvenser for natur og samfunn

- Ideen om et klimatilpasningssenter har tidligere blitt presentert for regjeringen, ved statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V) og kunnskapsminister Iselin Nybø (V), og stortingsbenken for Sogn og Fjordane. Senteret vil bli formelt åpnet i Sogndal 7. desember, sier Aall.

Tåle klimaendringer

Torunn G. Hønsi, forsker og senterkoordinator Norsk klimatilpasningssenter

Hovedmålet til Norsk klimatilpasningssenter er å hjelpe samfunnet å tåle klimaendringene bedre.

En av de andre initiativtakerne ved Vestlandsforsking, forskerleder Halvor Dannevig, sier at samfunnet har mye kunnskap om hvordan klimaet vil endre seg og hvilke konsekvenser det kan få for natur og samfunn.

Annonse

– Ligger i dag langt etter

– Samtidig ligger vi langt etter når det gjelder kunnskap om hvordan samfunnet kan tilpasse seg dette. Bevilgningen til Norsk klimatilpasningssenter vil føre til en vesentlig økning i kunnskapen om klimatilpasning, sier Dannevig.

Senteret vil ha Vestlandsforsking i Sogndal som vertsinstitusjon, og vil samtidig være et virtuelt senter med en rekke av de fremste faglige institusjonene på området som partnere.

– Vi har hatt en positiv og kreativ dialog med aktuelle partnere i høst, og de har nå til underskrevet en formell partnerskapsavtale, sier Aall.

Forskere fra hele landet bidrar

Han opplyser at følgende er invitert inn i senteret: CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, NTNU Institutt for geografi, Universitetet i Bergen ved Senter for klima- og energiomstilling, NORCE Klima, NORCE Samfunn, og Nordlandsforskning.

Senterkoordinator Hønsi var i ferd med å sende ut invitasjoner til åpningen av senteret da den gledelige meldingen kom om bevilgning gjennom statsbudsjettet:

– Det gir en liten forsinkelse i utsending av invitasjonen, men det gjør vi med glede for å få med denne fantastiske nyheten, sier en glad Hønsi.

Klimamiljø i inn- og utland bidrar

Merete Lunde, direktør ved Vestlandsforsking, legger vekt på den strategiske betydningen senteret kan få for Vestlandsforsking.

– Vi har som mål å ha en ledende nasjonal posisjon på området klimatilpasning, og denne anerkjennelsen med bevilgning over statsbudsjettet gjør dette mulig, sier Lunde.

Hun viser til den nye bevilgningen gjør det mulig å bygge fagmiljøet i Sogndal enda sterkere med flere forskere.

– Den gir også muligheter til mye mer samarbeid med andre ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljø på området. Vi ønsker å bidra til at kunnskapen blir tatt i bruk for å styrke både privat og offentlig sektor sin evne til tilpasning til klimaendringer, sier Lunde.

Neste artikkel

Villsvin gjennomførte storstilt redningsaksjon