Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viderefører strømstøtten til blomsterproduksjon i veksthus

Regjeringen viderefører strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus ut mars 2023, inkludert blomsterproduksjon. Vanningslag inngår også i ordningen.

Regjeringen viderefører strømstøtten til jordbruk og veksthusnæringen, inkludert blomsterproduksjon i veksthus. Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand
Regjeringen viderefører strømstøtten til jordbruk og veksthusnæringen, inkludert blomsterproduksjon i veksthus. Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand

Forslag til midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen har vært ute på høring.

I høringen ble det foreslått å målrette strømstøtteordningen for landbruket til matproduksjon. Dette ville innebære en innstramming av støtten til veksthusnæringen slik at produksjon av blomster og andre prydplanter ville falle utenfor.

– Vi har fått mange gode innspill i høringsrunden. For meg er det viktig å lytte til næringen, og vi har derfor landet på at det er riktig å videreføre støtten til blomsterproduksjon i veksthus. Veksthusproduksjon er svært strømkrevende, og næringen har opplevd store utfordringer som følge av de økte strømprisene. For regjeringen er det viktig å opprettholde norsk produksjon. Blomster og prydvekster er en viktig del av økonomien og grøntproduksjonen i veksthusnæringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Ny midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen for perioden april 2022 – mars 2023 vil fastsettes før sommeren, opplyser departementet.

Neste artikkel

Frp ber regjeringen forlenge strømstøtte til blomsternæringen