Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi tror vi er miljøvennlige turister

En ny studie viser at turister flest tror de er mer miljøvennlige enn andre turister. Konsekvensen kan være at mange ikke ser poenget i å opptre miljøvennlig når de reiser.

Rouven Doran samler inn data blant turister på Fløyen. Foto: Universitetet i Bergen / NTB scanpix
Rouven Doran samler inn data blant turister på Fløyen. Foto: Universitetet i Bergen / NTB scanpix

Studien viser at vi tror vi selv er mer opptatt av miljøvern enn typiske turister, samtidig som vi mener at typiske turister er mindre opptatt av miljøvern enn det som er ønskelig.

Selv mener vi at vi bryr oss like mye om miljøvern som vi burde.

Resultatet av at vi tror at vi er så mye mer miljøvennlig enn andre turister, er at vi for eksempel ikke bruker samme håndkle flere ganger, ikke velger tog fremfor fly eller lar være å betale CO2-avgift på flyreisen.

Ikke nok for miljøet

– Vi hadde lyst til å se nærmere på hvordan sosial sammenligning kan påvirke atferd spesifikt blant turister, forteller Rouven Doran som står bak studien, til NTB.

Han tar doktorgrad i samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og har intervjuet 3.600 turister fra over 60 ulike nasjoner på turistmål som Fløyen, Fisketorget og Bryggen i Bergen i 2010 og 2011.

Doran forteller at funnene var som forventet.

Annonse

– Utgangspunktet var en antakelse om at det i de fleste sammenhenger ikke er nok at en enkeltperson oppfører seg miljøvennlig for å redusere dagens miljøproblemer, sier han.

Må se resultater

Doran understreker at det er nødvendig at alle tenker på miljøet når de reiser, fordi vår påvirkning på miljøet er et resultat av flere menneskers handlinger.

– Det er egentlig ikke mulig å si hva som skal til for å endre folks oppfatning om at deres reiser er miljøvennlige, sier han, men legger til at troen på at egne handlinger har ønsket effekt, kan styrkes om man vet effekten av andres handlinger i lignende situasjoner.

– Eksempler på dette kan være turistdestinasjoner hvor enkeltpersoners samarbeid har bidratt meningsfylt til å redusere miljøproblemer, sier han og nevner bruk av offentlig transport i stedet for å leie bil som eksempel hvor det ble mindre luftforurensning

– Dette kan forsterke troen på effekten av egne handlinger som turist, noe som igjen kan resultere i en økt vilje til å oppføre seg miljøvennlig selv, mener Doran. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997