Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi spiser mindre frukt og grønt under korona

Koronatiltakene har medført en nedgang i forbruket av frukt, bær og grønnsaker hos norske forbrukere, ifølge ny undersøkelse.

Én av fem nordmenn når opp til kostrådet «fem om dagen», viser ny undersøkelse. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Én av fem nordmenn når opp til kostrådet «fem om dagen», viser ny undersøkelse. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Én av fem nordmenn når opp til kostrådet «fem om dagen». Vi spiser i snitt 3,2 av de fem anbefalte enhetene. Snittet for 2019 og 2018 var på 3,4 enheter.

Det viser tall Opplysningskontoret for frukt og grønt har publisert. Tallene er hentet fra undersøkelsen «5 a day Europe» som ble lagt fram tirsdag 10. november.

«5 a day Europe» er en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført for fjerde år på rad av Kantar for Opplysningskontoret for frukt og grønt høsten 2020. Den viser hvordan vi og andre land i Europa ligger an i forhold til å nå kostrådet «fem om dagen».

I undersøkelsen har de også spurt på hvilken måte myndighetens retningslinjer under pandemien har påvirket forbruket av frukt og grønt i denne perioden. 68 prosent svarte at det ikke har hatt noen opvirkning. 19 prosent svarte at de har spist mer, eller litt mer.

– Det virker jo som kjent sjelden godt å bare gjøre mer av det samme – hvis det ikke har noen effekt. Her må vi sammen tenke nytt, sa Guttorm Rebnes, direktør i Opplysningskontoret for frukt og grønt under et webinar i forbindelse med undersøkelsen tirsdag.

– Nudging virker

Landene som var med i undersøkelsen var Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Finland, Norge, Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

Annonse

Andelen av befolkningen som spiser minst fem porsjoner frukt/bær og grønnsaker er høyere i Storbritannia enn i de andre landene. Sammenlignet med de nordiske landene er andelen med minst fem porsjoner om dagen høyere i Norge enn i Sverige og Danmark. Finland har en høyere andel enn de andre nordiske landene i undersøkelsen.

Andelen som spiser minst fem om dagen har økt signifikant fra 2017 til 2020 i Storbritannia og Finland. For de øvrige landene har andelen gått ned.

Opplysningskontoret for frukt og grønt viser til at nudging virker godt for å få opp inntaket av frukt og grønt. Nudging er små tiltak som har som mål å påvirke folks handlinger i ønsket retning uten bruk av tvang, straff eller økonomisk belønning.

De viser til undersøkelser som viser at vi ved å legge de sunne produktene bedre til rette og synlig for folk gjør at vi tar gode valg for helsen.

– Vi har undersøkelser som viser at nudging av frukt og grønt virker spesielt godt for dem som spiser minst i dag. Det er en positiv mulighet for butikken til å bidra til å fremme god folkehelse og få økt salg av denne produktkategorien, sa Samira Lekhal, seksjonsoverlege ved senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset Vestfold og Green Nudge.

– Arbeidet starter nå

Ole Berg fra Helsedirektoratet understreket at kostrådet lyder «spis minst fem om dagen». Han fremhevet de gode initiativene som ligger i intensjonsavtalen for et bedre kosthold, som er signert av over hundre aktører fra matbransjen, hvor et av målene er å øke inntaket av grønnsaker, frukt og bær med 20 prosent innen 2021.

– Vi vet at et langsiktig perspektiv er nødvendig for å oppnå ønskede endringer. Arbeidet med forhandling av ny intensjonsavtale som varer til 2025 starter nå, sa Berg under webinaret.

Stiftelsen Opplysningskontoret frukt og grønt er stiftet av blant andre Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Bama Gruppen og Coop Norge.

Neste artikkel

Dansk traktortog i protest mot koronaslaktingen av mink