Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vet du hvor bålforbudet egentlig gjelder?

Med høyere temperaturer og mindre regn øker faren for brann i skog og mark. Her får du svaret på det du trenger å vite om bålforbud og skogbrann.

Skogbranner kan lett unngås dersom man følger reglene. Illustrasjonsfoto: Jon-Fredrik Klausen
Skogbranner kan lett unngås dersom man følger reglene. Illustrasjonsfoto: Jon-Fredrik Klausen

I løpet av de siste ukene har skogbrannfaren steget over hele landet. I flere fylker er det nå både fare og stor fare for skogbrann, viser YRs skogbrannfare-varsel. Både i Oppland, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag og Sogn og Fjordane er det skogbrannfare.

Ifølge forsikringsselskapet Skogbrand kan verdier for flere millioner gå tapt i skogbranner, og faren er også til stede for at brannen kan spre seg til bebyggelse eller føre til tapte menneskeliv.

Derfor ønsker både skognæringen og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) at folk er føre var når de skal grille seg en pølse. Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør for Forebygging og sikkerhet i DSB, forteller at det generelle bålforbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark i perioden fra 15. april til 15. september.

Gjelder også på strender

– Strender er å regne som utmark.

– Hvorfor er det bålforbud på strender?

– Strender er ofte i nærheten av skog og annen vegetasjon. Men husk at dersom det åpenbart ikke kan medføre brann, er det allikevel tillatt å brenne bål.

– Gjelder bålforbudet all type opptenning?

– Bålforbudet gjelder alle typer bål og grill med flammer – både kaffebål og bråtebrenning, engangsgriller og vanlige griller.

Annonse

– Kan man få forbud mot å for eksempel grille i egen hage?

– Noen ganger er det så tørt, at nærmest all bruk av åpen ild bør unngås. Dersom man bor i nærheten av skog og annen vegetasjon og skogbrannfaren er høy, kan det bety at man bryter aktsomhetsplikten dersom man griller i egen hage, rett og slett fordi det ikke er forsvarlig. I slike tilfeller vil brannvesenet normalt opplyse om denne faren.

Dersom man bor i nærheten av skog og annen vegetasjon og skogbrannfaren er høy, kan det bety at man bryter aktsomhetsplikten dersom man griller i egen hage, rett og slett fordi det ikke er forsvarlig.

Ann Christin Olsen-Haines, fungerende avdelingsdirektør Forebygging og sikkerhet i DSB

– Ring 110!

– Hva bør man gjøre dersom det oppstår en skogbrann?

– Ring 110! Og forsøk å slukke hvis brannen ennå er liten. Pøs på med vann eller tramp ned flammene dersom det er mulig. Husk at brannen kan blusse opp igjen lenge etterpå, om ikke alle glørne er helt slukket.

– Hvor mye regn må det til før det faktisk er helt sikkert at det ikke vil bli skogbrann?

– Det kommer an på flere forhold, men det skal mye regn til for å gjøre terrenget så gjennombløtt at det ikke kan ta fyr. Følg med på skogbrannindeksen i ditt område.

– Er det mulig å tenne bål ved spesielle anledninger som sankthans?

– Ved spesielle anledninger, som for eksempel sankthans, må du søke brannvesenet i din kommune om å få tillatelse til å tenne bål. Brannvesenet vil i sin vurdering blant annet se på hvor det søkes om å få tenne bål, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker om å få tenne bål må selvfølgelig også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål.

Neste artikkel

Australias skogbranner utløste over 50 prosent mer CO2 enn normalt årlig utslipp