Vestfoldgartnar heidra med pris i Berlin

Foto: Colourbox

– Bjertnæs og Hoel oppfyller kriteria for prisen på ein ekstraordinær måte. Dei driv ei innovativ og nyskapande verksemd med solid økonomi, store positive ringverknader og ei drift med søkjelys på miljø og berekraft, seier divisjonsdirektør Inger Solberg i Innovasjon Noreg.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel