Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vassen blåkveite blir forskarmat

Vassen blåkveite er eit problem for fiskarar. Spørsmålet om kvifor det er så mykje vatn i fisken, blir no mat for forskarar.

Illustrasjonsfoto av oppdrettskveite. Foto: Siri Juell Rasmussen
Illustrasjonsfoto av oppdrettskveite. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Det er eit openbert kvalitetsproblem, og me er ute etter å få meir kunnskap slik at fiskarane kan innretta seg for å få minst mogleg innslag av slik gelefisk, seier avdelingsleiar Sturla Roald i interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen Fiskebåt til Tekfisk.

Dei siste åra har fiskarane fått meir gelefisk i blåkveitefangstane sine. For mykje vatn i blåkveitekjøtet minskar smaken og gjer den umogleg å røykje.

– Me kan kanskje sjå for oss at blåkveita har for dårleg mattilgang i visse område og et for lite mat eller mat som ikkje dannar protein i muskulaturen, seier Roald.

Annonse

No meiner både fiskarar og forskarar det er på tide å finna ut kvifor blåkveita er vassen. Havforskingsinstituttet peikar på at det er ei todelt problemstilling. Det eine er å kartleggja omfanget og finna ut i kva for område fenomenet skjer oftast. Det andre er å finna årsaka til at det skjer.

Til hausten skal forskarane ut på blåkveitetokt på Eggakanten. Der vil dei registrera om dei får gelefisk.

Neste artikkel

Norge enig med Storbritannia og EU om fiskeriavtale