Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Treindustrien vil ha kjappere løsninger for arbeidsreisende

Treindustrien ønsker at EØS-borgere som jobber innenfor industrien skal få samme mulighet til pendle mellom Norge og hjemland som borgere fra Norden kan få i juni.

– Det er svært positivt at man ser på løsninger for Norden fra 1. juni. Treindustrien mener man ikke kan vente til 20. juli med å vurdere tilsvarende løsninger for arbeidsreisende fra andre nærliggende Europeiske land, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i treindustrien. Foto: Siri Juell Rasmussen
– Det er svært positivt at man ser på løsninger for Norden fra 1. juni. Treindustrien mener man ikke kan vente til 20. juli med å vurdere tilsvarende løsninger for arbeidsreisende fra andre nærliggende Europeiske land, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i treindustrien. Foto: Siri Juell Rasmussen

– En del av våre medlemsbedrifter har ansatte fra andre land, primært i EØS-området, som pendler hjem til familie. Det er viktig å finne løsninger for disse. Mange bedrifter har også behov for servicepersonell fra Europa for vedlikehold av maskiner, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

– Kan få store ringvirkninger

Tidligere i mai fortalte regjeringen at de vurderer å lempe på karantenekravene for arbeidsreisende i Norden fra og med 1. juni. Treindustrien, en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer, mener at det nå haster å se på tilsvarende muligheter for personer fra flere land i Europa.

Slik regelverket er nå, må arbeidstakere som kommer fra EØS-området rett i ti dagers reisekarantene.

Annonse

– Dette er både vanskelig for den enkelte ansatte og en stor utfordring for bedriftene. I mange tilfeller betyr det i realiteten at de ikke har tilgang på nødvendig arbeidskraft. Det kan få store negative ringvirkninger utover i verdikjeden dersom produksjonen stopper opp, sier Finstad.

– Tar smittevern på alvor

Regjeringen har åpnet for at de først 20. juli vil vurdere lignende løsninger med arbeidsreisende fra europeiske land utenfor Norden.

– Det er svært positivt at man ser på løsninger for Norden fra 1. juni. Treindustrien mener man ikke kan vente til 20. juli med å vurdere tilsvarende løsninger for arbeidsreisende fra andre nærliggende Europeiske land, mener Finstad.

– Bedriftene tar smittevern på alvor, og har innført en rekke tiltak for å ivareta smittevern og HMS og samtidig opprettholde drift gjennom krisen, sier hun.

Neste artikkel

Treindustrien: – Det blir stadig flere restriksjoner på det bærekraftige skogbruket