Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine vurderer nye kritierier for betaling av melk

Tine arbeider med et forslag til nytt kvalitetsregelverk for ku- og geitemelk. I mars vil forslaget sendes til produsentlagene.

Tine skriver at hensikten med et nytt regelverk er å sikre et bedre samsvar mellom kvaliteten som er levert til meieri og betalingen til bøndene. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det skriver Tine på sine nettsider.

Det gjenstår en del arbeid rundt det nye regelverket, og et utkast kommer først på Tines meldemssider når høringen blir sendt ut til produsentlagene i mars. Frist for høringen er satt til 1. juni.

Samsvar mellom kvalitet og betaling

Tine skriver at hensikten med et nytt regelverk er å sikre et bedre samsvar mellom kvaliteten som er levert til meieri og betalingen til bøndene.

Ifølge Tine vil utkastet til nytt regelverk legge opp til å beregne blant annet frie fettsyrer, bakterier og celler. Det vil utformes en såkalt glidende skala, som vil ta utgangspunkt i hvordan kvalitetsparameterne påvirker produksjonen av meieriprodukter.

Nåværende regelverk har tre trinn hvor kvalitetsparametere er samlet fra Elitemelk til tredje klasse.

Annonse

– Dagens klasser gir relativt store hopp i melkeprisen, hvis en melkeprodusent er rett over eller under en grense på en av kvalitetsparameterne. Med glidende skala vil kvalitetsavvik på ett parameter ikke få så stort økonomisk utslag, sier direktør Eivind Kjuus for Tine Råvare og leder av utredningen til Tines nettsider.

Analyse ved melkehenting

Tine skriver også at det fremtidige regelverket vil legge opp til å analysere melka for hver melkehenting. Det vil gi en mulighet for å beregne analyser innenfor leveranser måned for måned, som ifølge Tine gir et bedre samsvar mellom avregning og kvaliteten på melka som er levert.

Ifjor høst ble det arbeidet med et nytt kvalitetsregelverk på Tines meldemssider, i podkast og på ledersamlinger til produsentlag.

– Vi har også hatt med oss ei referansegruppe bestående av ku- og geiteprodusenter, sier Kjuus.

– Kvalitetssikringen og diskusjonene fra referansegruppa er svært nyttige. Foreløpig har vi noen runder igjen før det sendes ut et konkret høringsforslag.

Neste artikkel

Varm sommer ga rekord for iskremprodusent