Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine skal gi mer av overskuddet til eierne

Tine har besluttet at en større del av overskuddet skal gå til etterbetaling til eierne. De tror ikke utbetalingene vil hindre muligheten til investeringer.

Tines styreleder Marit Haugen og konsernsjef Gunnar Hovland tror mer av overskuddet til samvirket kan gå tilbake til eierne. Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen
Tines styreleder Marit Haugen og konsernsjef Gunnar Hovland tror mer av overskuddet til samvirket kan gå tilbake til eierne. Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen

Styret i Tine har besluttet at mellom 50 og 75 prosent av meierisamvirkets overskudd skal gå til å etterbetale eiere. Tine har drøyt 11.000 melkebønder som eiere rundt om i landet. Disse leverer melk til Tines produksjon.

– Vi har mulighet til å betale ut en større del av overskuddet, uten å svekke Tines solide ryggrad og uten å miste muligheten til å gjøre nødvendige investeringer i tiden som kommer, sier styreleder Marit Haugen i en melding til sine medlemmer.

Fra 65 til 75 prosent

Hun forteller at omtrent 35 prosent av melken kommer fra båsfjøs, og at dette er melk Tine har behov for. Dette er bakgrunnen for endringen Tine nå gjør.

Annonse

– Derfor gjør vi et grep som dette for å lette den kommende overgangen til løsdrift, og ellers investeringer på gårder og i lokalmiljøer over hele landet, sier Haugen.

Tidligere har Tines eiere fått mellom 50 og 65 prosent av overskuddet. For at 50 til 75 prosent skal kunne utbetales, må kravet om en egenkapital på minimum 45 prosent være innfridd.

63,5 prosent i snitt

De siste tre årene har etterbetalinga ligget i den øvre delen av intervallet for etterbetaling, med 63,6 prosent i snitt. I samme periode viser også tallene at egenkapitalen ligger over 45 prosent.

– Dette er et økt handlingsrom som forutsetter at Tine leverer fortsatt gode resultater og dekker det behovet vi har for investeringer fremover. Selve nivået på etterbetalingen vil vurderes årlig av styret og vurderes nøye opp mot finansiell posisjon og Tines fremtidsutsikter, sier Kristin Muri Møller, konserndirektør finans i Tine til medlemssidene.

Neste artikkel

Tollen på melkpulver settes ned for første gang