Svensk butikkjede løftar resultatet for Felleskjøpet Agri

Kjøpet av ei svensk butikkjede bidrog til ein vekst i omsetninga på nær 1,3 milliardar kroner og større inntening for Felleskjøpet Agri. Styret går inn for større etterbetaling til eigarane.

Rekord: Konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan, seier dei har oppnådd det beste resultatet i konsernets historie. Foto. Siri Juell Rasmussen
Rekord: Konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan, seier dei har oppnådd det beste resultatet i konsernets historie. Foto. Siri Juell Rasmussen

Felleskjøpet Agri, konsern

Mill. kr 2017 2016

Driftsinntekter 15.544 14.282

Driftsresultat 601 494

Res. før skatt 472 413

Eigenkapital 3166 2842

Tenester/produkt: Landets største innkjøpssamvirke og leverandør av innsatsfaktorar til landbruket. Dominerande aktør innan korn og kornforedling.

Tilsette: 3150 tilsette.

Eigarar: Samvirke eigd av 44.000 bønder/medlemer.

Driftsresultatet blei 601 millionar kroner i pluss. Det er ein auke på 107 millionar kroner eller 22 prosent opp frå året før. Resultatet før skatt auka med 59 millionar kroner (+14 prosent) til 472 millionar kroner.

– Investert tre milliardar

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Innstilt for attval i Felleskjøpet Agri: – Viktig i urolege tider