Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Streiken blant Felleskjøpet-ansatte kan havne i retten

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har stevnet YS til Arbeidsretten på grunn av Felleskjøpet-streiken.

Felleskjøpet-streiken kan havnet i retten. Spekter har stevnet YS/Negotia for Arbeidsretten. Foto: Line Omland Eilevstjønn
Felleskjøpet-streiken kan havnet i retten. Spekter har stevnet YS/Negotia for Arbeidsretten. Foto: Line Omland Eilevstjønn

Hundrevis av Felleskjøpet er ute i streik. Det er de ansatte som er fagorganisert gjennom Negotia/YS som nå streiker.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som har Felleskjøpet Agri som medlem, har nå valgt å stevne Negotia/YS for Arbeidsretten.

– Streiken hos Spektermedlemmet Felleskjøpet Agri som YS/Negotia har iverksatt, er slik vi ser det ikke bare tariffstridig og ulovlig, men en trussel mot hele den norske modellen, skriver Spekter på sine nettsider, hvor det også er vedlagt et bilde av administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Annonse

Spekter mener YS/Negotia har dratt inn krav som hører hjemme i et såkalt hovedoppgjør, og ikke et såkalt mellomoppgjør som de har i år.

– I Norge har arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene avtalt at det annethvert år er mulig å forhandle om alt som står i tariffavtalen, altså i hovedoppgjørene. Da kan begge parter kreve endringer i alt fra sosiale bestemmelser som sykelønn og permisjonsordninger til arbeidstid og lønn. Det andre året, har vi avtalt at vi skal ha såkalte mellomoppgjør. I mellomoppgjørene er det kun mulig å forhandle om lønnstillegg, med mindre annet er eksplisitt avtalt. Slik avtale har ikke Spekter inngått med YS/Negotia, skriver Spekter.

Dette har nå ført til at Spekter stevner YS/Negotia inn for Arbeidsretten. Spekter skriver også at Felleskjøpet har kommet med et nytt tilbud torsdag.

– Tilbudet innebærer blant annet at Felleskjøpet vil sikre at de ansatte får videreført gruppelivsforsikringer og full lønn under sykdom og foreldrepermisjon som i dag. I tillegg garanterer Felleskjøpet Agri at ingen av dagens ansatte skal gå ned i grunnlønn når Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiverforening fra Spekter til NHO 1. april 2020. I tillegg tilbys det selvsagt et lønnsoppgjør i tråd med normen fra frontfaget, slik de andre organisasjonene i Felleskjøpet Agri allerede har inngått avtale om, står det.

Neste artikkel

Felleskjøpet produserer tonnevis av kraftfôr til svolten rein